You Are Here: Home » SLIDER (Page 182)

BARIŞI “LİDERLER” DEĞİL HALKLAR YAPACAK!

1 Eylül Dünya Barış Günü, tüm dünyada savaş karşıtlarının, antikapitalistlerin, feministlerin, ekolojistlerin eylemlerine sahne olmakta ve emperyalist sömürü altında ezilen halklar, barış içinde, sınıfısız ve sömürüsüz bir dünya özlemini haykırmaktadır. 2. Emperyalist paylaşım savaşının başladığı tarih olan 1 Eylül, milliyetçilikten, işgallerden ve savaşlardan dolayı çok acılar çeken halkların barış istenci ...

Read more

BARAKA AKTİVİSTLERİNİN ROPÖRTAJLARI “SENDİKA.ORG SÖYLEŞİLERİ” KİTABINDA YAYINLANDI

On yıldır emekten yana yayın yapan, binlerce makale, çeviri ve söyleşi yayınlayan internet medyası “sendika.org”, on yılın seçkisini "Sendika.Org Yazıları", "Sendika.Org Çevirileri" ve "Sendika.Org Söyleşileri" adı altında üç kitapta topladı. Seçkiler, 2001'den 2011'e, on yılın panoramasını sunan, tartışma yaratan, referans niteliği kazanan ve iz bırakan ürünleri bir araya getiriyor. “Sendika.Org Söyleşiler ...

Read more

KESK VE HALKEVLERY BARAKA’YI ZYYARET ETTY

Türkiye’den Kamu Emekçileri Sendikalary Konfederasyonu (KESK) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hamide Yi?it ve Halkevleri Genel Ba?kan yardymcysy Samut Karabulut Baraka Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. KESK ve Halkevleri temsilcileri, Baraka Kültür Merkezi’ne gerçekle?tirdikleri ziyaretlerinde, Kybrysly Türk halkynyn varolu? mücadelesini desteklediklerini belirttiler ve mücadelenin ba?arylar elde ederek büyüyece? ...

Read more

?YDDET UYGULANMASI KINIYORUZ

  Bugün bir kez daha Ynönü Meydany tarihi günlerinden birini daha ya?ady. Kalabalyk ve co?ku tarihe atylmy? yeni bir imzaydy. TC-KKTC bayraklarynyn ta?ynmasy gibi, Kybrys Cumhuriyeti bayra?ynyn ta?ynmasy da bu mitingin bir rengi olmasy gerekirken, polisin bazy bayraklara müdahale etmesi bazylaryna etmemesi anla?ylyr de?ildir. Kybrys Cumhuriyeti bayra?y Kybrys’yn kuzeyinde yasaklanmady?yna göre bu müdahalele ...

Read more

“KURAMSAL VE TARYHSEL BOYUTLARIYLA HAK MÜCADELELERY” ADLI KYTAP ÇIKTI

“Kuramsal ve Tarihsel Boyutlaryyla Hak Mücadeleleri” adly iki ciltlik kitap, Türkiye’deki Nota Bene yayynlaryndan çykty. Kitabyn “Dünyada Toplumsal Hareketler ve Hak Mücadeleleri” adly bölümünde Baraka Kültür Merkezi aktivisti Münür Rahvancyo?lu’nun da Kybrys’la ilgili bir makalesi bulunuyor. James Petras’tan Samir Amin’e, Yüksel Akkaya’dan Yalçyn Bürkev’e, Türkiye’nin ve dünyanyn önemli akademisyen ve yaza ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top