You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 79)

2007 Öykü Çaly?masy Tarty?masy ve Bildirisi / EMAA

      Baraka Kültür Merkezi adyna; Halil Karapa?ao?lu, Erkal Tülek       Kimi dü?ünceler, kimi kararlary do?urdu. Uzun süren tarty?malar, toplantylar... Bazen sinirler yükseldi, bazen sesler alçaldy, bazen de yüzler gerildi. Küsenler oldu, ba?ry?malar, surat asmalar, hatta, çok afedersiniz, küfürler... E?risiyle-do?rusuyla, incesiyle-kalynyyla, topladyk/toparlandyk, kalktyk, i?te geldik huzurunuza, hepinizl ...

Read more

8 Mart 2006

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadynlar Günü ;    Kadynlaryn daha iyi çaly?ma ko?ullary, e?it ücret ve daha iyi bir ya?am için verdikleri cesur mücadelenin yyldönümü.      Tüm Dünya Kadynlarynyn her türlü ?iddete ve ayrymcyly?a kar?y seslerini biraz daha yükselttikleri, emeklerine, bedenlerine ve kimliklerine sahip çyktyklary bir gün.      Biz Baraka Kültür Merkezi aktivistleri olarak, KADINLAR için de daha ya?a ...

Read more

BARAKA: “KADINA YÖNELYK ?YDDETE HAYIR!”

     Son günlerde toplumumuzun gündemine damgasyny vuran, kadyna yönelik ?iddetin en vah?i biçimini; 14 ya?yndaki bir kyz çocu?una tecavüz edilmesini kynyyor ve hepimizin yüre?ini da?layan bu gibi olaylaryn tekrarlanmamasy için, ba?ta kadynlar olmak üzere tüm ilerici ki?i ve örgütleri, kadyna yönelik cinsel ve her türlü ?iddeti daha derinden sorgulamaya ve çareler aramaya davet ediyoruz.      Kadynlaryn, ik ...

Read more

Elektrikte Özelleştirmeye Hayır

De?erli Basyn Emekçileri, Günlerdir evlerimizde, i? yerlerimizde ve sokaklarymyzda elektrik kesintilerinin yaratty?y olumsuz sonuçlarla kar?y kar?yyayyz. Bu öylesine çok yönlü bir süreç ki hayatymyzyn neredeyse her alanyny etkilemektedir.     Y? yerlerimizde, bilgisayarlarymyz çaly?myyor, makinalarymyzyn çarklary dönmüyor, ofislerimizde lambalarymyz yanmyyor. Dönem dönem gelen elektrikler tam en verimli ola ...

Read more

Çirkef Protesto

Sevgili Çirkef’çiler,    Sizlere, yayymlamanyz temennisiyle bu mektubu yazmamyzyn sebebi, Ocak 2006 tarihli 6. sayynyzda, 26. sayfada imzasyz olarak yer alan “BA?KA BYR KÜLTÜR MÜMKÜN MÜ?” ba?lykly yazyyy üzerimize almamyz ve cevap verme gere?i duymamyzdyr. Dünya Sosyal Formu’nda kullanylmasyndan hemen sonra, 2002 yylyndan beri “Ba?ka Bir Kültür Mümkün”ü ?iar edinen ve içini doldurma gayretinde olan tek yapy ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top