You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 81)

Baraka: Kumsal Parky’ny Korumak Boynumuzun Borcudur!

      Her geçen gün denizler biraz daha kirlenmekte, ozon tabakasyndaki delik büyümekte, küresel ysynma dünyamyzy tehdit etmekte ve ormanlyk alanlar  küçülmekte... Tüm bunlar ve daha niceleri, endi?e verici boyutlardaki do?a sorunlary olarak kar?ymyzda duruyor. Ancak denizlerin kirlenmesi, ozon tabakasynyn delinmesi gibi olgular, sadece sonuç olup sorunun kendisi de?ildir. Asyl sorun, insanlyk olarak  do?a ...

Read more

ODTÜ KAMPÜSÜ’NDE BARAKA TYYATRO VE KOROSUNA ÇYRKYN SALDIRI

       Basyna da yansydy?y gibi, ODTÜ Tiyatro Toplulu?u’nun katkylaryyla düzenlenen Dünya Tiyatro Günü etkinliklerine, Baraka Kültür Merkezi Korosu ve Tiyatro Ekibi olarak davet edilmi?tik. Bu çerçevede, 28 Mart Saly ak?amy, müzik ve tiyatro etkinliklerimizi sergilemek üzere ODTÜ Kampüsü’ndeki Büyük Salon’da yerimizi aldyk.       Ancak etkinli?imizin ba?lamasyndan kysa bir süre sonra, bazy izleyiciler ...

Read more

2007 Öykü Çaly?masy Tarty?masy ve Bildirisi / EMAA

      Baraka Kültür Merkezi adyna; Halil Karapa?ao?lu, Erkal Tülek       Kimi dü?ünceler, kimi kararlary do?urdu. Uzun süren tarty?malar, toplantylar... Bazen sinirler yükseldi, bazen sesler alçaldy, bazen de yüzler gerildi. Küsenler oldu, ba?ry?malar, surat asmalar, hatta, çok afedersiniz, küfürler... E?risiyle-do?rusuyla, incesiyle-kalynyyla, topladyk/toparlandyk, kalktyk, i?te geldik huzurunuza, hepinizl ...

Read more

8 Mart 2006

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadynlar Günü ;    Kadynlaryn daha iyi çaly?ma ko?ullary, e?it ücret ve daha iyi bir ya?am için verdikleri cesur mücadelenin yyldönümü.      Tüm Dünya Kadynlarynyn her türlü ?iddete ve ayrymcyly?a kar?y seslerini biraz daha yükselttikleri, emeklerine, bedenlerine ve kimliklerine sahip çyktyklary bir gün.      Biz Baraka Kültür Merkezi aktivistleri olarak, KADINLAR için de daha ya?a ...

Read more

BARAKA: “KADINA YÖNELYK ?YDDETE HAYIR!”

     Son günlerde toplumumuzun gündemine damgasyny vuran, kadyna yönelik ?iddetin en vah?i biçimini; 14 ya?yndaki bir kyz çocu?una tecavüz edilmesini kynyyor ve hepimizin yüre?ini da?layan bu gibi olaylaryn tekrarlanmamasy için, ba?ta kadynlar olmak üzere tüm ilerici ki?i ve örgütleri, kadyna yönelik cinsel ve her türlü ?iddeti daha derinden sorgulamaya ve çareler aramaya davet ediyoruz.      Kadynlaryn, ik ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top