You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 83)

Cumartesi Sohbetleri

12 Ağustos 2003           BİR DAKİKA  BAKAR MISIN?      Üretmek, paylaşmak, tüketmek, sevmek, sevilmek, kavga etmek, küfretmek, çevreyi kirletmek, ezmek, ezilmek.....Hayatımızda hepimizin yaşadığı olaylar bunlar.       Gökkuşağının peşinden koşan inatçı çocuklar, başka bir kültürün yaşanabilirliğine inananlar, kapitalizmin yarattığı yabancılaşmadan bunalanlar, sadece Kıbrıs sorunu ve seçimlerin konuşulmasın ...

Read more

Herse Bildirisi

Yyi ak?amlar, Bu ak?am sizlere sundu?umuz “HERSE” Kybrys’a özgü ve kültürümüzün bir parçasy olmu? tüm yiyecekleri temsil etmektedir. Afiyet olsun.    Kybrys’ymyzda yeti?en yenilebilir binlerce bitki türü var ancak ne yazyk ki fast food kültürünün saldyrysy altynda bu lezzetler günlük ya?amymyzdan çykmy? bulunuyorlar. Bu da renklilik ve çe?itlilik iddiasyndaki KÜRESEL KÜLTÜRÜN ne kadar tektiple?tirici, monot ...

Read more

İkinci Mekanın Açılışı

   3 Haziran 2003           Baraka Kültür Merkezi, 3 Haziran 2003 Saly ak?amy Nazym Hikmet Ran'yn 40. ölüm yyldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik gecesi ayni zamanda Baraka Kültür Merkezi’nin yeni yerine ta?ynmasy dolayysyyla açyly? gecesi olacaktyr.      Kokteyl ve Nazym Hikmet ?arkylary ile ba?layacak gecede, Nazym Hikmet ile ilgili VCD gösterimi, Nazym ?iirleri ve “Ya?adyklary ve Yazdyklar ...

Read more

SORUN MEKAN SORUNU DE?YLDYR

SORUN MEKAN SORUNU DE?YLDYR Kültürel Duru? Tercihidir       “yenilik sözcü?ünün ifade etti?i bir?ey varsa,   o da biçim de?i?tirip gizleme de?il, a?madyr”   Raoul Vaneigem   Gençler Yçin Hayat Bilgisi El Kitaby, Ayrynty Yayynlary        Irak üzerinde sava? senaryolary, Brezilya’da Y?çi Partisi iktidary, Venezuella’da kar?y devrim, Kolombiya’da iç sava?, Küba’da abluka, Amerika Birle?ik Devletleri’ ...

Read more

Lefke Bildirisi

  13 A?ustos 2002   Çar?amba          Ynsan olabilmek.    Ya?amak, üretmek, sevmek, sevilmek, payla?mak, haykyrmak... Bunlarsyz mutlu olunabilir mi hiç?    Arkada?syz bir ya?am dü?ünebilir misin? Sevgisiz bir hayat kurgulayabilir misin? Konu?madan, isyan etmeden durabilir misin? Yoksa sadece etrafyndaki olumsuzluklara burun kyvyryp, hayatyn sadece mutlu yanlaryny my görürsün?    Mutluluk güzel ?eydir elbett ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top