You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 85)

IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON

  IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON   Irak’y kana bulayanlar bary? getiremezler    20 Mart Cumartesi gün, Irak’a ilk Amerikan bombalarynyn dü?mesinin bir yyly dolmu? olacak.  Mahalleler, Pazar yerleri, okullar ve hastahaneler i?galcilerin kararlyly?yny göstermek için bombalandy. Bu, Bush’un “?ok ve Deh?et” diye isimlendirdi?i kabusun sahneleriydi.     Hiçbir Kitle Ymha Silahy bulunamady – Irak’ta Kitle imha sil ...

Read more

Hayaty Payla?mak Yçin Kanymyzy Da Payla?alym

   Hayaty Payla?mak Yçin Kanymyzy Da Payla?alym      22/01/2004       Toplum olmamanyn, topluluk halinde birlikte ya?amanyn en temel erdemlerinden birisi DAYANI?MA’dyr. Dayany?ma, birarada ya?ayan insanlaryn varlyklaryny devamy yolunda birbirlerini desteklemesi ve saygyya ve güvene dayaly bir ili?kinin olmazsa olmazydyr.      Kan bankasyndan, basyndan ve ilgili derneklerden aldy?ymyz bilgilere göre co?rafya ...

Read more

Cumartesi Sohbetleri

12 Ağustos 2003           BİR DAKİKA  BAKAR MISIN?      Üretmek, paylaşmak, tüketmek, sevmek, sevilmek, kavga etmek, küfretmek, çevreyi kirletmek, ezmek, ezilmek.....Hayatımızda hepimizin yaşadığı olaylar bunlar.       Gökkuşağının peşinden koşan inatçı çocuklar, başka bir kültürün yaşanabilirliğine inananlar, kapitalizmin yarattığı yabancılaşmadan bunalanlar, sadece Kıbrıs sorunu ve seçimlerin konuşulmasın ...

Read more

Herse Bildirisi

Yyi ak?amlar, Bu ak?am sizlere sundu?umuz “HERSE” Kybrys’a özgü ve kültürümüzün bir parçasy olmu? tüm yiyecekleri temsil etmektedir. Afiyet olsun.    Kybrys’ymyzda yeti?en yenilebilir binlerce bitki türü var ancak ne yazyk ki fast food kültürünün saldyrysy altynda bu lezzetler günlük ya?amymyzdan çykmy? bulunuyorlar. Bu da renklilik ve çe?itlilik iddiasyndaki KÜRESEL KÜLTÜRÜN ne kadar tektiple?tirici, monot ...

Read more

İkinci Mekanın Açılışı

   3 Haziran 2003           Baraka Kültür Merkezi, 3 Haziran 2003 Saly ak?amy Nazym Hikmet Ran'yn 40. ölüm yyldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik gecesi ayni zamanda Baraka Kültür Merkezi’nin yeni yerine ta?ynmasy dolayysyyla açyly? gecesi olacaktyr.      Kokteyl ve Nazym Hikmet ?arkylary ile ba?layacak gecede, Nazym Hikmet ile ilgili VCD gösterimi, Nazym ?iirleri ve “Ya?adyklary ve Yazdyklar ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top