Category Archives: Bildiriler

ODTÜ KAMPÜSÜ’NDE BARAKA TYYATRO VE KOROSUNA ÇYRKYN SALDIRI

       Basyna da yansydy?y gibi, ODTÜ Tiyatro Toplulu?u’nun katkylaryyla düzenlenen Dünya Tiyatro Günü etkinliklerine, Baraka Kültür Merkezi Korosu ve Tiyatro Ekibi olarak davet edilmi?tik. Bu çerçevede, 28 Mart…

2007 Öykü Çaly?masy Tarty?masy ve Bildirisi / EMAA

      Baraka Kültür Merkezi adyna; Halil Karapa?ao?lu, Erkal Tülek       Kimi dü?ünceler, kimi kararlary do?urdu. Uzun süren tarty?malar, toplantylar… Bazen sinirler yükseldi, bazen sesler alçaldy, bazen de yüzler…

8 Mart 2006

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadynlar Günü ;    Kadynlaryn daha iyi çaly?ma ko?ullary, e?it ücret ve daha iyi bir ya?am için verdikleri cesur mücadelenin yyldönümü.      Tüm Dünya…

BARAKA: “KADINA YÖNELYK ?YDDETE HAYIR!”

     Son günlerde toplumumuzun gündemine damgasyny vuran, kadyna yönelik ?iddetin en vah?i biçimini; 14 ya?yndaki bir kyz çocu?una tecavüz edilmesini kynyyor ve hepimizin yüre?ini da?layan bu gibi olaylaryn tekrarlanmamasy…

Elektrikte Özelleştirmeye Hayır

De?erli Basyn Emekçileri, Günlerdir evlerimizde, i? yerlerimizde ve sokaklarymyzda elektrik kesintilerinin yaratty?y olumsuz sonuçlarla kar?y kar?yyayyz. Bu öylesine çok yönlü bir süreç ki hayatymyzyn neredeyse her alanyny etkilemektedir.     Y?…