You Are Here: Home » Etkinlikler, Eylemler, Festivaller » Etkinlikler (Page 31)

Ne?e Ya?yn ile Dayany?ma Gecesi

Ne?e Ya?yn’yn “Üzgün Kyzlaryn Gizli Tarihi” kitaby üzerinden gerçekle?en fa?ist ve cinsiyetçi saldyrylar üzerinen 22 Ekim 2007 tarihinde Baraka bir bildiri yayynlayarak Ne?e Ya?yn ile dayany?masyny bildirmi?ti. Ayny bildiride “yazary, ilk fyrsatta düzenleyece?imiz bir ?iir-müzik gecesinde onur konu?u olarak görmek bizleri mutlu edecektir” denilmi?ti.    28 Kasym 2007 tarihinde, hala devam eden fa?ist tehdit ...

Read more

Ykinci “Göreneksel” Baraka Kampy

Argasdi (Sayy 7.5) Baraka Kültür Merkezi'nin bu yyl ikincisini düzenledi?i yaz kampy, 18-22 Temmuz tarihleri arasynda, Karpaz bölgesindeki Altynkum sahilinde yapyldy. Baraka dostlary ve aktivistlerinin katylymyyla gerçekle?en kampta, panel, forum, tiyatro atölyesi, müzik dinletileri, sahil temizli?i gibi etkinlikler ile çe?itli oyun ve yary?malar yer aldy. Ayryca günlük kamp programynyn ve haberlerin yer al ...

Read more

Fazyl Önderi Anma Etkinli?i ve Panel

  Fa?istler tarafyndan katledili?inin 49. yyldönümü nedeniyle Ynkylapçy gazetesi yazary Fazyl Önder anysyna 24 Mayys 2007 ak?amy bir any etkinli?i ve panel düzenlendi.     BKP Gençlik Kollary, BDH Gençlik Komitesi, YKP Gençlik, KSP Gençlik Birimi ve Baraka Kültür Merkezi tarafyndan organize edilen gecede; Fazyl Önderi’in ya?amy ve mücadelesi ile ilgili bir slayt gösterimi yapyldy. Ardyndan da ...

Read more

Denizleri Anma Gecesi

  Baraka Kültür ile Asi Kültür Merkezleri, Türkiye’deki 1968 gençlik hareketinin liderlerinden Deniz Gezmi? ve arkada?larynyn, idam edilmelerinin 36’yncy yyldönümünde 6 Mayys’ta anma gecesi düzenledi.   Etkinlik, Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ynan ve hayatlaryny kaybeden devrimciler anysyna 1 dakikalyk saygy duru?unda bulunulmasy ile ba?lady. Daha sonra, Baraka Kültür Merkezi’nden Nazen ?an ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top