You Are Here: Home » Etkinlikler, Eylemler, Festivaller » Eylemler (Page 45)

“HADE GENE BELE?E DENYZE GYRMEYE” EYLEMY GERÇEKLE?TYRYLDY!

"HADE GENE BELE?E DENYZE GYRMEYE" EYLEMY GERÇEKLE?TYRYLDY! En do?al ve Anayasal hakkymyz olan bele?e denize girme hakkymyzy kullanmak üzere 2 A?ustos 2009 Pazar günü saat 16.00’da Karava’daki (Alsancak) Escape plajynyn giri?inde ba?aryly bir eylem gerçekle?tirdik.           Foto?raflar: Ça?yl Günalp         Eylem ça?rysy için tyklayynyz     Eylemde okunan bildiri için tyklayynyz     12 Temmuz 2009 tarihinde ...

Read more

Dini ve ?öven Saldyryya Kar?y Ortak Deklerasyon

Dini ve ?öven Saldyryya Kar?y Ortak Deklerasyon    BKP Gençlik Kollary, KSP Gençlik Birimi, TDP Gençlik Örgütü, YKP Gençlik, Baraka Kültür Merkezi, Kybrysly Gençlik Platformu ve Kybrys Türk Ö?retmenler Sendikasy düzenledikleri ortak basyn toplantysynda tarih kitaplarynyn de?i?tirilerek kafatasçy ?oven tarih e?itiminin dayatylmasy ve zorunlu din derslerinin empoze edilmesi durumunda dersleri boykot edecekler ...

Read more

Kur’an Kurslaryna Protesto

Kur'an Kurslaryna Protesto     Aralarynda Baraka Kültür Merkezi’nin de bulundu?u bazy siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri, 24 Temmuz 2009 günü Milli E?itim, Gençlik ve Spor Bakanly?y önünde “kuran kurslaryna” kar?y eylem yapty ve düzenlenmesiplanlanan kur’an kurslaryny protesto etti. Eylemde, bir ki?i, sembolik olarak imam kyly?yna girerek, seccade üzerinde, ba?ynda takkesi v ...

Read more

“HADE! BELEŞE DENİZE GİRMEYE!” EYLEMİ ACAPULCO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  Baraka Kültür Merkezi, Yeşil Barış Hareketi ve Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin desteği ile dün Girne’de plajlara giriş ücreti alınmasını protesto etti. “Denizler halkındır, halkın kalacak” görüşünün savunulduğu ve Acapulco Resot Convention Spa Hotel’in önünde gerçekleşen eylemde “Hade! Beleşe Denize Girmeye!” sloganı kullanıldı.   http://www.youtube.com/watch?v=X8zkZ78mQ6U “HALK HARACA BAĞLANDI” ...

Read more

YA?ASIN Y?ÇYLERYN BYRLY?Y, HALKLARIN KARDE?LY?Y

  Baraka Kültür Merkezi 1 Mayys 2009'da her yyl oldu?u gibi alanlardaydy. 1 Mayys 2009 günü ak?am 17:30’dan itibaren Lefko?a Otobüs Terminali’nde bulu?an  Baraka’cylar, orada olu?turduklary kortej ile Bary? Platformu’nun düzenledi?i etkinli?e katyldylar.     Baraka kortejinde düzenlenen bir panelimize katylmak üzere gelen Cemal Çakycy ve O?uzhan Müftüo?lu da yürüdüler.    Bu yyl ilk kez kuzey ve güneyden ör ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top