Category Archives: Anmalar

KIZILDERE ANMASI GERÇEKLE?TY

Baraka Kültür Merkezi, Barikat Gazetesi, BES, ÇA?-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BYR-SEN, GÜÇ-SEN, KTÖS, Pir Sultan Abdal Derne?i ve YKP’nin organizasyonunda 30 Mart Çar?amba ak?amy Ertu?rul Kürkçü’nün katylymy ile Kyzyldere anmasy gerçekle?tirdi…  Etkinlik,…

HO?ÇAKAL KAMYL AMCA!

     Eski sendikacy, Kybrysly Türk ve Rumlaryn karde?li?i, i?çi synyflarynyn birli?i ve birle?ik bir Kybrys için hayatyny mücadeleye adayan Kamil Tuncel 11 Aralyk 2010 tarihinde dostlary ve yolda?lary tarafyndan…

DENYZLERY ANMA ETKYNLY?Y

      Baraka, 68 ku?a?y devrimcilerinden Türkiye Halk Kurtulu? Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmi?, Yusuf Arslan ve Hüseyin Ynan’yn Türkiye’de fa?ist cunta tarafyndan katledili?lerinin 38. yylynda Pir Sultan Abdal Kültür…

HALK-DER’YN 32. KURULU? YILDÖNÜMÜ ETKYNLY?Y GERÇEKLE?TYRYLDY

HALK-DER’YN 32. KURULU? YILDÖNÜMÜ ETKYNLY?Y GERÇEKLE?TYRYLDY              Baraka Kültür Merkezi, Halk-Der’in 32. kurulu? yyldönümü olan 22 A?ustos 2009 Cumartesi tarihinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik Cumartesi saat 19:00’da  yüksek ö?renimini…

Kyzyldere’de Öldürülenler Anyldy

      30 Mart 1972’de Kyzyldere’de öldürülen 10 gençlik lideri anysyna düzenlenen etkinlik, 30 Mart 2009 Pazartesi saat 19:30’da Tabipler Birli?inde yapyldy.      Yeni Kybrys Partisi, Baraka Kültür Merkez, Asi…