You Are Here: Home » Etkinlikler, Eylemler, Festivaller » Etkinlikler » Anmalar (Page 3)

KIZILDERE ANMASI GERÇEKLE?TY

Baraka Kültür Merkezi, Barikat Gazetesi, BES, ÇA?-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BYR-SEN, GÜÇ-SEN, KTÖS, Pir Sultan Abdal Derne?i ve YKP’nin organizasyonunda 30 Mart Çar?amba ak?amy Ertu?rul Kürkçü’nün katylymy ile Kyzyldere anmasy gerçekle?tirdi…  Etkinlik, saat 18.30’da KTAMS’da yer aldy. Etkinlikte “Sol Anahtary” ile “?afa?a Özlem” müzik dinletisi sundu.   Etkinlik Mahir Çayan ve arkada?larynyn 30 Mart 1972 tarihinde ...

Read more

HO?ÇAKAL KAMYL AMCA!

     Eski sendikacy, Kybrysly Türk ve Rumlaryn karde?li?i, i?çi synyflarynyn birli?i ve birle?ik bir Kybrys için hayatyny mücadeleye adayan Kamil Tuncel 11 Aralyk 2010 tarihinde dostlary ve yolda?lary tarafyndan son yolculu?una u?urlady. Lefko?a Mezarly?y’nda gerçekle?tirilen cenaze törenine genç ku?aklardan eski ku?aklara kadar onlarca insan katyldy.     Cenaze töreninde çe?itli sendika, dernek ve siyasi p ...

Read more

DENYZLERY ANMA ETKYNLY?Y

      Baraka, 68 ku?a?y devrimcilerinden Türkiye Halk Kurtulu? Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmi?, Yusuf Arslan ve Hüseyin Ynan'yn Türkiye'de fa?ist cunta tarafyndan katledili?lerinin 38. yylynda Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i'nin ça?rysyyla düzenlenecek olan anma etkinli?ine katyldy. Ba?ymsyz, sosyalist, özgür bir Türkiye ve dünya istemiyle yylmadan mücadele verdikleri için 1971 Türkiye fa?ist cuntasyny ...

Read more

HALK-DER’YN 32. KURULU? YILDÖNÜMÜ ETKYNLY?Y GERÇEKLE?TYRYLDY

HALK-DER’YN 32. KURULU? YILDÖNÜMÜ ETKYNLY?Y GERÇEKLE?TYRYLDY              Baraka Kültür Merkezi, Halk-Der’in 32. kurulu? yyldönümü olan 22 A?ustos 2009 Cumartesi tarihinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik Cumartesi saat 19:00’da  yüksek ö?renimini devam ettirirken Adana’da öldürülen Mustafa Ertan Kadyo?lu’nun Lefko?a’daki mezaryna kyzyl karanfil byrakylmasy ile ba?lady.    Mustafa Ertan Kadyo?lu'nun mezary ...

Read more

Kyzyldere’de Öldürülenler Anyldy

      30 Mart 1972’de Kyzyldere’de öldürülen 10 gençlik lideri anysyna düzenlenen etkinlik, 30 Mart 2009 Pazartesi saat 19:30’da Tabipler Birli?inde yapyldy.      Yeni Kybrys Partisi, Baraka Kültür Merkez, Asi Kültür Derne?i ve KTÖS'ün ortak düzenledi?i etkinlik mücadelede kaybedilenler anysyna bir dakikalyk saygy duru?u ve Halkevleri ile ÖDP'nin gönderdi?i mesajlaryn okunmasy ile ba?lady. Saygy duru?unun a ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top