You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar (Page 37)

argasdi 4.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan  Dünyanyn etrafynda dönen birçok olay var. Peki ya bizim etrafymyzda dönenler? Onlar dünyanyn dy?ynda my? Tabii ki onlar da dünyanyn içinde. Bazylarymyz sadece küresel olan sorunlara daha da ilgi gösterirken, bazylary da sadece yerel sorunlarla kendini synyrlar. Insan neden belirli odaklara saplanarak hareket alanyny kysytlasyn ki! Ya da neden dünyanyn merkezini iki ...

Read more

argasdi 3.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan  Yerel seçimlerin propaganda dönemi boyunca en çok duydu?umuz sözcük GÜÇ oldu... Bir yandan “tam güçle iktidara” gelmek isteyenler, di?er yandan “do?ruya güç ver” diyerek muhalefet edenler ve seçime bile girmedi?i halde “güç” isteyenlerin yaratty?y görünüm, memleketi tam bir ‘güçsüzler yurdu’ havasyna soktu... Sonuçta ortaya çykacak artitmetikte “gücü gücüne yetene” ...

Read more

SG ve GSS VE KADINLAR – Nazen Şansal

“Sosyal Güvenlik Yasası” olarak yasalaşmış bulunan, 2006 yılında CTP tarafından “Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası” adı altında getirilen yasaya o tarihlerde sosyalist feminizm çerçevesinde yönelttiğimiz eleştiri... “Bu yasa taslağının özelliklerinden bir tanesi, kadın yahut erkekten bahsetmemesidir. Ayrımcılık yoktur, herkes eşittir.” Bu talihsiz açıklama 11 Mayıs 2006 tarihli Kıbrıs Gazetesi’nden, ...

Read more

argasdi 2.5

           Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Yeni Yönetici Elitimizin i?i ba?yndan a?kyn. Önlerinde duran “yapylacaklar” listesi hayli kabaryk. Üstelik safdy?y kalmy? gibi görünen sermayenin ?ahin kanady Denkta? ve UBP çevresinin solu?u, her an enselerinde. Ço?unlukla CTP kadrolaryndan olu?an Kybrys Türk Yönetici Eliti’nin öncelikli görevlerinden biri; TC egemenlerinin ve onlaryn da “a?abeyi” konumundaki ABD’ni ...

Read more

argasdi 1.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu'ndan… Argasdi, ehlile?tirilemeyen bir ottur. Susuz, güne?siz de kalsa, bykmadan usanmadan, ba?kalaryny byktyrmak pahasyna inatla bitiveren bir ot!      Argasdi, Baraka Kültür Merkezi'nin kolektif olarak olu?turdu?u de?erleri çerçevesinde, toplumu, dünyayy, politikayy, sanaty ve kültürü kavrayy?yny okurlaryyla payla?mak ve tarty?mak için bir ifade aracydyr.   Açyk söyleme ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top