You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar (Page 51)

argasdi 19

         ARGASDY “YEREL YÖNETYMLER” DOSYASI YLE BAYYLERDE Baraka Kültür Merkezi’nin üç ayda bir yayynlanan politika-kültür-sanat dergisi Argasdi’nin 19. sayysy çykty. Dosya konusu olarak yerel yönetimlerin seçildi?i ve çe?itli boyutlary ile ele alyndy?y dergide ayryca Kybrys sorunu, özelle?tirmeler, Ö?retmen Akademisi direni?i ve yeni Dernekler Yasa Tasarysy ile ilgili makaleler bulunuyor. “Memleketin Ahval ...

Read more

argasdi 18

                                                            Direni?i Büyütelim...                                Dünyanyn geri kalanyny yyllarca sömürerek geli?en ülkelerin ortaya çykardy?y ekonomik krizler dalga dalga AB ülkelerini sararken, buna kar?y direni? ve grevler Yunanistan’dan, Ytalya’ya, Belçika’dan, Yspanya’ya oradan da Yngiltere’ye yayylyyor. Kapitalist sistemin yaratty?y krizlerin faturasyny ö ...

Read more

argasdi 17

          2009 Biterken Kysa Bir De?erlendirme!    Hiç ku?kusuz ülkemizde 2009 yylyna damgasyny vuran en önemli olay nisan ayynda gerçekle?en seçimler olmu?tur. Seçim sonuçlary sadece CTP’nin muhalefete dü?mesi ve UBP’nin hükümet koltu?una oturmasy ile de?il, sol içi ili?kilere etkileri bakymyndan da belirleyici olaylaryn ya?anmasyny getirdi.       UBP’nin seçimlerden sonra 26 milletvekili ile kurdu?u hüküm ...

Read more

2009 Göç Yasası Değerlendirmesi – Aziz Güven

1 Ocak 2010 tarihinde 17. Sayısı yayınlanan Argasdi’de Göç Yasası ve sendikal eylemler üzerine yayınlanan değerlendirme yazısı... Bugün hala güncel olduğu düşüncesiyle, tüm dostlarımızla paylaşıyoruz... BARAKA... *** AKP ile geçmiş hükümetin işbirliği sonucu Kıbrıslı Türk halkına dayatılan Sosyal Güvenlik Yasası’nın halk üzerindeki etkileri halen devam ediyor. Sözde Sosyal Güvenlik Yasası’nı geçiren CTP, Gö ...

Read more

argasdi 16

                      Ya?asyn Bilim!      UBP Hükümeti'nin ba?a gelmesiyle; camilerin sayysy okullardan fazla oldu?u halde yeni cami in?aatlary ve bunlar için TC Yardym Heyeti'nin yapaca?y yardymlar gündeme gelmi?ti. Ardyndan Kur'an kurslary, zorunlu din dersleri ve tarih kitaplarynyn de?i?tirilmesi gibi bilime ve e?itime kar?y yapylan gerici faaliyetler su yüzüne çykty. Okullarda yasal olmayan yollarl ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top