You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar (Page 53)

SG ve GSS VE KADINLAR – Nazen Şansal

“Sosyal Güvenlik Yasası” olarak yasalaşmış bulunan, 2006 yılında CTP tarafından “Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası” adı altında getirilen yasaya o tarihlerde sosyalist feminizm çerçevesinde yönelttiğimiz eleştiri... “Bu yasa taslağının özelliklerinden bir tanesi, kadın yahut erkekten bahsetmemesidir. Ayrımcılık yoktur, herkes eşittir.” Bu talihsiz açıklama 11 Mayıs 2006 tarihli Kıbrıs Gazetesi’nden, ...

Read more

argasdi 2.5

           Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Yeni Yönetici Elitimizin i?i ba?yndan a?kyn. Önlerinde duran “yapylacaklar” listesi hayli kabaryk. Üstelik safdy?y kalmy? gibi görünen sermayenin ?ahin kanady Denkta? ve UBP çevresinin solu?u, her an enselerinde. Ço?unlukla CTP kadrolaryndan olu?an Kybrys Türk Yönetici Eliti’nin öncelikli görevlerinden biri; TC egemenlerinin ve onlaryn da “a?abeyi” konumundaki ABD’ni ...

Read more

argasdi 1.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu'ndan… Argasdi, ehlile?tirilemeyen bir ottur. Susuz, güne?siz de kalsa, bykmadan usanmadan, ba?kalaryny byktyrmak pahasyna inatla bitiveren bir ot!      Argasdi, Baraka Kültür Merkezi'nin kolektif olarak olu?turdu?u de?erleri çerçevesinde, toplumu, dünyayy, politikayy, sanaty ve kültürü kavrayy?yny okurlaryyla payla?mak ve tarty?mak için bir ifade aracydyr.   Açyk söyleme ...

Read more

argasdi 0.5

argasdi ismiyle yayynlanan ilk bro?ürümüzün kapa?y a??yda görülebilir. Bu bro?ür 2004 yylynda yayynlanmy? ve içerisinde Baraka Kültür Merkezi’nin etkinliklerinin tanytymlaryna yer verilmi?tir. ...

Read more

Ylk Sayylar

  Henüz dergi basabilecek bir birikime sahip olmadan önce Baraka’nyn dergisi argasdi kendisini festival, kamp vb. ortamlarda DUVAR GAZETESY olarak gösteriyordu. Halen de festival vb. ortamlarda argasdi duvar gazetesi olarak ortaya çykmaktadyr.   A?a?yda bir argasdi duvar gazetesi örne?i görebilirsiniz. Ayryca Baraka Kültür Merkezi’nin ilk basyly bro?ürünün kapa?y da a?a?yda görülebilir.   ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top