Category Archives: Argasdi Tüm Sayılar

argasdi 6.5

              Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan     Bir rivayete göre, yollara foto?raf makineleri yerle?tirilecek ve trafik kazalary azalacakty. Tesadüf eseri bu bir süreli?ine mümkünmü? gibi de göründü….

argasdi 5.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan    Argasdi 2007 yylyny üç aylyk periyodunu aksatmadan kar?ylamanyn gururunu ta?yyor. Geçti?imiz yyl yayynlady?ymyz 3 sayymyzda da güncel meselelerin teorik açylymlary ve bunlaryn pratik…

argasdi 4.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan  Dünyanyn etrafynda dönen birçok olay var. Peki ya bizim etrafymyzda dönenler? Onlar dünyanyn dy?ynda my? Tabii ki onlar da dünyanyn içinde. Bazylarymyz sadece…

argasdi 3.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan  Yerel seçimlerin propaganda dönemi boyunca en çok duydu?umuz sözcük GÜÇ oldu… Bir yandan “tam güçle iktidara” gelmek isteyenler, di?er yandan “do?ruya güç ver”…

SG

SG ve GSS VE KADINLAR – Nazen Şansal

“Sosyal Güvenlik Yasası” olarak yasalaşmış bulunan, 2006 yılında CTP tarafından “Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası” adı altında getirilen yasaya o tarihlerde sosyalist feminizm çerçevesinde yönelttiğimiz eleştiri… “Bu yasa taslağının…