ÜÇ KISA KIBRIS FİLMİ: ASİMİLASYON ÜÇLEMESİ

ÜÇ KISA KIBRIS FİLMİ: ASİMİLASYON ÜÇLEMESİ

 Baraka Film Atölyesi ikinci yılında Kıbrıslı Türk halkının özgün yapısını mercek altına almaya ve belgelemeye çalıştı. Türk milliyetçiliğinin ve TC derin devletinin etkisi altındaki Kıbrıslı Türk liderliği, 1958′lerden itibaren, halkımızın tarihsel, kültürel ve sosyal yapısına müdahaleler yapmaktadır. Bu müdahalelerle Kıbrıslı Türklerin geçmişine saldırılmıştır. Köylerin, ailelerin isimleri, konuşulan dil, kullanılan kelimeler unutturulmak, ortadan kaldırılmak istenmektedir. Silahları güçleri ve siyasi erki ellerinde tutanlar beğenmedikleri kelime başına para cezası kesmişlerdir. Yasalar çıkarmışlar, kütükleri ve tabelaları değiştirmişlerdir. Tarih kitapları yazarak tüm resmi görüşü yaymaya çalışmışlardır. Baraka Film Atölyesi, bu saldırılara karşı, sözlü tarihi belgelemek, kayıt altına almak ve yeni nesillere aktarmayı tarihsel bir görev bilmiştir. Üç kısa filmden oluşan Asimilasyon Üçlemesi, asimilasyonun Kıbrıslı Türklerin hayatındaki etkisine kısaca değinmektedir. İsimsiz isimli filmde (17 dakika) Kıbrıs’ın kuzeyinde 1975′te TC devleti ve işbirlikçileri tarafından geçirilen yasa ile Kıbrıslı Türklerin soyisimlerinin değiştirilmesi anlatılmaktadır. Bu yasa ile halkımızın yüzyıllardır ailelerinden getirdikleri soyisimleri/lakapları zorla değiştirilmiş, tarihle bağları koparılmaya çalışılmıştır. Günümüzde sadece gazetelerdeki ölüm ilanlarında ve mezar taşlarında rastlanan bu isimler, Kıbrıslı Türklerin direnişinin bir simgesidir. Dibelik Asimilasyon isimli filmde (16 dakika) Kıbrıslı Türklerin kullandıkları dili, bozuk, kötü, anlaşılmaz ve komik gören TC işbirlikçisi Kıbrıslı Türk liderliğinin, yasaklar koyarak birçok sözcüğün günümüze gelmesini engellemesi anlatılmaktadır. 1974 sonrası ise gerek gazeteler, gerek televizyon kanalları, gerekse de eğitim sistemi ile Kıbrıslı Türklerin Türkçesi yok edilmeye çalışılmaktadır. Bu filmde planlı asimilasyonun dildeki boyutunun anlatılmasının yanında dilin üretim ile olan ilişkisine de dikkat çekilmektedir. AAİİ isimli filmde (9 dakika) 1958′de Kıbrıs’ta TMT’nin kuruluşu ile birlikte Türkiye’den gelen subayların, yerli işbirlikçileri de yanlarına alarak yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirmeleleri ve yer isimleri üzerinden sürdürülen Türkleştirme çalışmaları anlatılmaktadır. Bu belgesel, planlı asimilasyonun yerleşim yerlerinin isimleri ile ilgili boyutunu bir Kıbrıs hikayesi ile harmanlayarak yeni nesillerle paylaşmaktadır.

İsimsiz

Dibelik Asimilasyon

AAİİ