Fazyl Önder’i Anma Etkinli?i

 

48 yyl önce 1958’de TMT tarafyndan çar?y içinde vurularak ve byçaklanarak öldürülen Fazyl Önder, ölümünden sonra ilk kez anyldy.

 

 

Ölümünün 48. yyly nedeniyle bir etkinlik tertipleyen Baraka Kültür Merkezi, TKP, BKP, KSP, BDH gençlik örgütleri, Fazyl Önder’i katledildi?i yerde andy. Etkinlik Sarayönü’nde ba?lady. Ellerindeki pankartlarla Fazyl Önder’in öldürüldü?ü yere do?ru “Kahrolsun Fa?izm”, “Ya?asyn Halklaryn Karde?li?i” sloganlary ve mar?larla yürüyen eylemciler, 48 yyl önce Fazyl Önder’in öldürüldü?ü yerde bir dakikalyk saygy duru?unda bulundular. Kamil Tuncel’in kysa konu?masyndan sonra mumlar yakyldy ve öldürüldü?ü yere karanfiller byrakyldy.

Baraka müzik toplulu?u Sol Anahtary burada kysa bir konser verdi.  Halen güneyde ya?ayan Fazyl Önder’in mücadele arkada?laryndan Ybrahim Aziz’in gönderdi?i kyrmyzy karanfillerden olu?an çelenk de eyleme ayry bir önem katty. Fazyl Önder’i anma törenine kyzy Ay?e Zeytincio?lu ve torunu Fazyl Zeytincio?lu da katyldy.

Ortak Bildiri