8 MART 2010 ODTÜ SÖYLE?YSY Reviewed by Momizat on .                            8 Mart 2010 tarihinde soka?a çykylarak Kybrys’ta ilk kez yürüyü? organize edilmesine ön ayak olan Barakacy kadynlar ayny günün ak?amy                            8 Mart 2010 tarihinde soka?a çykylarak Kybrys’ta ilk kez yürüyü? organize edilmesine ön ayak olan Barakacy kadynlar ayny günün ak?amy Rating: 0
You Are Here: Home » Etkinlikler, Eylemler, Festivaller » Etkinlikler » Emekçi Kadınlar Günü » 8 MART 2010 ODTÜ SÖYLE?YSY

8 MART 2010 ODTÜ SÖYLE?YSY

            

 

           

8 Mart 2010 tarihinde soka?a çykylarak Kybrys’ta ilk kez yürüyü? organize edilmesine ön ayak olan Barakacy kadynlar ayny günün ak?amy da ODTÜ Omorfo kampüsünde davetli olarak bulundular. Baraka aktivisti ve FEMYNYST-YZ yazary olan Nazen ?ansal, Mine Balman ve Ba?ak Önel; ODTÜ Sosyalist dü?ünce Toplulu?unu’nun davetlisi olarak bulunduklary üniversitede katylymcylarla Toplumsal Cinsiyet E?itli?i konulu bir söyle?i gerçekle?tirdiler.

         

 

  

   

 

 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top