argasdi 1.5 Reviewed by Momizat on .             Argasdi Hammaliye Kurulu'ndan… Argasdi, ehlile?tirilemeyen bir ottur. Susuz, güne?siz de kalsa, bykmadan usanmadan, ba?kalaryny byktyrmak pahasyna i             Argasdi Hammaliye Kurulu'ndan… Argasdi, ehlile?tirilemeyen bir ottur. Susuz, güne?siz de kalsa, bykmadan usanmadan, ba?kalaryny byktyrmak pahasyna i Rating: 0
You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar » argasdi 1.5

argasdi 1.5

 

  

        

Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan…

Argasdi, ehlile?tirilemeyen bir ottur.

Susuz, güne?siz de kalsa, bykmadan usanmadan, ba?kalaryny byktyrmak

pahasyna inatla bitiveren bir ot!

    

Argasdi, Baraka Kültür Merkezi’nin kolektif olarak olu?turdu?u de?erleri çerçevesinde, toplumu, dünyayy, politikayy, sanaty ve kültürü kavrayy?yny okurlaryyla payla?mak ve tarty?mak için bir ifade aracydyr.

 

Açyk söylemek gerekirse -ki gerekir- yazarlary, çizerleri ve muhabirleri taraflydyr. E?itlikçi, özgürlükçü, cinsiyetçilikten ve milliyetçilikten uzak, ekolojist, antikapitalist taraftan yazarlar, çizerler.

 

Argasdi, yazarlary ve okurlary tarafyndan ya?atylmayy ilke edinir, reklam almaz. Okurlarynyn ele?tri ve katkylaryny tarty?maya, kendini ve okurlaryny daha iyiye, daha güzele do?ru evriltmeye açyktyr. Hatta buna bayylyr…

   Argasdi’de yer alan görü?ler, sadece yazaryna de?il Baraka Kültür Merkezi’ne de mal

edilebilir.

  

Bu güne kadar duvar gazetesi ve tanytym bro?ürü ?eklinde filiz veren Argasdi, ?imdilik anti-periyodik bir yayyn olmaya do?ru köklerini atyyor ve mürekkebe, puntoya, kelimelere bürünerek Baraka’nyn sesi solu?u olmaya adayym diyor.

  

Elinizdeki sayy, Baraka Kültür Merkezi’nin varlyk nedeni olan de?erlerimizin makale, haber, ?iir, öykü, foto?raf kyly?yna girmi? ve sizlerle randevula?my? halidir.

  Bir sonraki bulu?mamyza kadar de?erlerle kalyn… 

Nazen ?ansal R. 

Halil Karapa?ao?lu  

Besim Baysal   

  

YÇYNDEKYLER

Sayfa 2 – De?erler Ayry?masy De?il De?erler Bütünle?mesi, Fatih Bayraktar

 

Sayfa 3 – Kysaca De?erlerimiz

 

Sayfa 4 – De?erleri Ya?amymyza Uygulamaya De?er Mi?, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 6 – Milli Ynsan Hafyzasy, Besim Baysal

 

Sayfa 6 – Ba?ka Pembe Dü?ler Solmasyn, Gözde Gayde

 

Sayfa 8 – Bary? Salonlara Sy?maz, Nazen ?ansal

 

Sayfa 9 – Kayyplarymyz Da Acylarymyz Da Ortak, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 10 – Dördüncü Kuvvet Mi Be?inci Element Mi?, Nazen ?ansal

 

Sayfa 12 – Teknolojiye Can Kurban?, Tahsin Oygar

 

Sayfa 13 – Bizim Hayatymyz Sizin Paranyzdan Daha De?erlidir, Besim Baysal

 

Sayfa 14 – E?itimde Özelle?tirme Saldyrysy, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 16 – Gökyüzünde Asyly Kalan Duvarlar Ya?murla Eridi, Halil Karapa?ao?lu

 

Sayfa 17 – Yblis ve Yman, Fethi Kylyç

 

Sayfa 18 – Dünya Emekçi Kadynlar Günü, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 19 – Sorun a)ekonomik b)ekolojik c)toplumsal d)politik e)hepsi, Nazen ?ansal

 

Sayfa 22 – Biz Çevreci De?iliz, Buket E. Oygar

 

Sayfa 23 – “Biradada Birarada” Ya?amak Yçin Sen De Bir Film Yap, Fehime Özyamanly

 

Sayfa 23 – Müzikli Paspaslary Yçine Alyrsa Polisler, Halil Karapa?ao?lu

 

Sayfa 24 – No Logo, Nazen ?ansal

 

Sayfa 25 – Dü?mana Ynat Bir Gün Daha Ya?amak, Besim Baysal

 

Sayfa 25 – Hamburger Cumhuriyeti, Nazen ?ansal

 

Sayfa 26 – Alt Tarafy, Erkal Tülek

 

Sayfa 26 – Sürgün, Fethi Kylyç

 

Sayfa 27 – Baraka & Garda? Dayany?ma Gecesi, Ersen Önde?

     

Argasdi’yi bilgisayarynyza indirin…

Sayfa 2

Sayfa 3

Sayfa 4-5

Sayfa 6-7

Sayfa 8-9

Sayfa 10-11

Sayfa 12-13

Sayfa 14-15

Sayfa 16

Sayfa 17-27

 

 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top