Çağlayan Parkı Reviewed by Momizat on .                                                                                              22 Mart 2008      Lefko?a’da Ankara Günleri kapsamynda 23 Mart Paza                                                                                              22 Mart 2008      Lefko?a’da Ankara Günleri kapsamynda 23 Mart Paza Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Çağlayan Parkı

Çağlayan Parkı

                                                                                             22 Mart 2008

    

Lefko?a’da Ankara Günleri kapsamynda 23 Mart Pazar günü saat 17:30’da Lefko?a’da; Ankara Belediye Ba?kany Y. Melih Gökçek Ça?layan Parky’nyn açyly?yny Ankara Ça?layan Parky olarak yapacaktyr.

     

Ça?layan Parky’nyn düzenlenmesi ve yeniden ya?am bulmasy olumlu ve güzel bir giri?imdir. Ancak ülkemizde Kybrysly Türklerin varlyklary yyllarca hiçe sayylmy?tyr. Do?up büyüdü?ümüz yerlerin isimlerinin de?i?tirilmesi yetmemi? yollarymyzyn, sokaklarymyzyn, mahallelerimizin hatta parklarymyzyn isimleri bile be?enilmeyerek de?i?tirilmi?tir. Kermiya Metehan, Ku?ulu Park 10. Yyl Parky, Kyzylba? ise Kyzylay yapylmaya çaly?ylmy?tyr. Lefko?a Belediye Ba?kany Cemal Buluto?ullary’nyn Ça?layan Parky’nyn adyny Ankara Ça?layan Parky yapmak istemesi bunlaryn benzeri yeni bir giri?imdir.

    

Bu giri?im, bu ülkede ya?ayan insanlaryn, bu parkta arkada?lary ile oyunlar oynamy? insanlaryn varlyklaryny hiçe saymaktan ba?ka bir?ey de?ildir ve ba?ymlylyk, asimilasyon politikalarynyn devamydyr.

     

Bizler geçmi?i yarym asyry geçmi? Ça?layan Parky’nyn adynyn de?i?tirilmeye çaly?ylmasyny böyle de?erlendiriyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz.

    Kamuoyuna saygylarymyzla  

Baraka Kültür Merkezi (a)  

  Besim Baysal

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top