KÖPEK YARI?LARINA HAYIR Reviewed by Momizat on . 28 Eylül 2004’de yayynlanan bildiri     MYLLETVEKYLLERYNDEN DE “KÖPEK YARI?LARINA HAYIR”    1600’den fazla ki?inin, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile 28 Eylül 2004’de yayynlanan bildiri     MYLLETVEKYLLERYNDEN DE “KÖPEK YARI?LARINA HAYIR”    1600’den fazla ki?inin, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » KÖPEK YARI?LARINA HAYIR

KÖPEK YARI?LARINA HAYIR

28 Eylül 2004’de yayynlanan bildiri

   

MYLLETVEKYLLERYNDEN DE “KÖPEK YARI?LARINA HAYIR”

  

1600’den fazla ki?inin, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile imzaladyklary dilekçeleri, 6 Eylül’de Yçi?leri Bakanly?y’na ileten Köpek Yary?laryny Durduralym Kampanyasy’na henüz Bakanlyk yetkililerinden resmi bir cevap gelmedi. Ancak kampanyaya destek veren ki?i ve kurumlar gün geçtikçe ço?alyyor.

     

Ymza vererek “Köpek yary?laryna hayyr” diyenler arasynda, CTP milletvekilleri, Ferdi Sabit Soyer, Kadri Fellaho?lu, Do?an ?ahali, Bayram Karaman, Dr.Arif Albayrak, Mehmet Ça?lar, Ahmet Barçyn, BDH milletvekili Tahsin Mertekci, TKP milletvekili Hüseyin Angolemli ve BKP milletvekili Yzzet Yzcan da bulunuyor.

      

Hayvanseverler, “Ynanyyoruz ki vicdanyny dinleyen her vekilimiz, hayvan katliamy ve yasa dy?y kumar anlamyna gelen köpek yary?laryna kar?y çykacaktyr, bazy milletvekilleri destek veremediyse, biz onlara ula?amady?ymyz içindir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde milletvekillerini ziyaret ederek kampanyamyz hakkynda bilgi verece?iz.” ?eklinde bir açyklamada bulundular ve kampanyanyn Mesarya Stadyumu kapatylyncaya kadar sürece?ini vurguladylar.

   

     Köpek Yary?laryny Durduralym Kampanyasy 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top