Baraka Kültür Merkezi Ta?yndy Reviewed by Momizat on .   Mart 2003 tarihinden bu yana faaliyetlerimizi yürüttü?ümüz Küçük Kaymakly’da bulunan dernek binamyzy bo?alttyk. Bilindi?i gibi dernek binamyz tek bir sal   Mart 2003 tarihinden bu yana faaliyetlerimizi yürüttü?ümüz Küçük Kaymakly’da bulunan dernek binamyzy bo?alttyk. Bilindi?i gibi dernek binamyz tek bir sal Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Baraka Kültür Merkezi Ta?yndy

Baraka Kültür Merkezi Ta?yndy

 

Mart 2003 tarihinden bu yana faaliyetlerimizi yürüttü?ümüz Küçük Kaymakly’da bulunan dernek binamyzy bo?alttyk. Bilindi?i gibi dernek binamyz tek bir salondan olu?an, bahçesi olmayan bir dükkandy. Bu, bizlerin ayny anda birkaç toplanty/etkinlik yürütmemizi engelliyor, yaz döneminde kapy önüne oturdu?umuzda yoldan geçen arabalardan olumsuz etkilenmemize, bir hayli biriken kitaplarymyzdan yararlanmak için bir kütüphane olu?turamamamyza neden oluyor ve geçen yyllarla biriken malzememizi de?erlendiremedi?imiz için syky? tepi? bir ortamda faaliyet yürütmemize neden oluyordu.Temmuz 2006 tarihinden itibaren faaliyetlerimize Esen Sokak Mine Mazlum Apartmany 12/2 Dumlupynar/Lefko?a adresindeki yeni yerimizde devam edece?iz. Ysteyenler için yeni yerimize nasyl ula?ylaca?ynyn haritasy ekte bulunmaktadyr. Halen devam etmekte olan koro, tiyatro çaly?malary, ayda bir gerçekle?en izle-tarty? (sinema) etkinlikleri, okuma-tarty?ma gruplary bu mekanda olacaktyr. Bahçemizi ve kütüphanemizi düzenledikten sonra satranç ve bilgisayar kurslarymyz da ba?latmak niyetindeyiz.

Özellikle Saly, Per?embe ak?amlary ve Cumartesi sabahlary bir kahvemizi içmeye bekleriz.

 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top