Baraka 2014 Bütçesi’ni Açıkladı (2014) Reviewed by Momizat on .   Baraka Kültür Merkezi, 2014 yılı bütçesini kurulduğu günden beridir her yıl olduğu gibi aktivist ve dostları ile paylaştı. Aşağıda ayrıntılı dökümü görül   Baraka Kültür Merkezi, 2014 yılı bütçesini kurulduğu günden beridir her yıl olduğu gibi aktivist ve dostları ile paylaştı. Aşağıda ayrıntılı dökümü görül Rating: 0
You Are Here: Home » Butce » Baraka 2014 Bütçesi’ni Açıkladı (2014)

Baraka 2014 Bütçesi’ni Açıkladı (2014)

fotomali

 

Baraka Kültür Merkezi, 2014 yılı bütçesini kurulduğu günden beridir her yıl olduğu gibi aktivist ve dostları ile paylaştı.

Aşağıda ayrıntılı dökümü görülebilecek Baraka Gelir ve Gider kalemlerine göre Baraka 2014 yılının boyunca faaliyetlerini 44,305.96 TL ile sürdürdü. Bu miktarın çok büyük bir bölümü Baraka aktivistlerinin ödediği aidatlardan oluşurken, Baraka’nın kendi üretimi olan tiyatro, müzik, belgesel, dergi, kitap gibi ürünlerinin satışından da önemli miktarda gelir elde edildi.

Baraka bu geliri ile kendine ait olan binasının bankaya olan borcunu ödeyip, telefon, elektrik, belediye gibi sabit masraflarını karşıladı. Ayrıca eylem, örgütsel dayanışma, davalık olan aktivistlerinin mahkeme giderleri, internet organlarının bedelleri ve çeşitli üretimlerinin finansmanı gibi hususları da kendi bütçesinden yürüttü.

2014 yılı boyunca Baraka aktivistlerinin gönüllü ve ücretsiz emekleri, Baraka dostlarının katkıları ve Baraka bütçesinin kısıtlı imkanları ile ortaya konan bazı üretimler şöyle:

- Argasdi Yayınları’nın 3. Kitabı olan “Argasdi Seçme Yazılar” kitabı

- Baraka Film Atölyesi’nin üretimi olan Sanayi Holding Belgeseli

- Üç aylık Argasdi dergisinin dört sayısı

- BTE’nin “Cimrinin Uşakları” isimli tiyatro oyunu

- Sol Anahtarının ücretsiz konserleri ve iki yeni bestesinin stüdyo kaydı,

- Baraka 3. Yaz Kursları,

- Bağımsız Kıbrıs eylemi…

 

Baraka Kültür Merkezi’nin Mali Yapısının genel prensipleri ve mekanizması 2010 yılında Argasdi Yayınları’nın 2. Kitabı olarak basılan “Hemen Şimdi”de aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

 

Mali Yapı

Baraka’nın tüm mali yapısı, bir mali sorumluya bağlı olarak yürütülür. Mali sorumlu, aidatların toplanmasını denetlemek ve Baraka’nın banka hesabı ile ilgili olarak Cuma Toplantısı’na bilgi vermekle yükümlüdür. Baraka’nın tüm gelirleri Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan vadesiz hesaba yatırılır. Vadesiz hesap mutlaka biri mali sorumlu olmak üzere iki kişinin “ve” imzası ile kullanılabilir. Baraka’nın tüm hesapları iki imzalı, “ve” hesabı olmalıdır. Baraka’nın tüm hesapları herzaman ve herkesin denetimine, kontrolüne açıktır. Mali sorumlu bunu kolaylaştırmak için ve gider kalemlerinin daha anlaşılır olması amacıyla 3 aylık periyotlarda gelir-gider çizelgeleri hazırlar. Bu çizelgeler Baraka lokalindeki panoda, www.baraka.cc’de ve e-mail grubunda aktivistler ve dostlar ile paylaşılır.

Ayrıca Baraka’nın biriktirdiği parası da yine Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan bir vadeli hesapta bulundurulmaktadır. Bu hesap da Baraka’nın tüm hesapları gibi iki imzalı, “ve” hesabı olarak düzenlenmiştir. Bu hesapta bulunan paranın kullanılması kararı, ilgili iki imza sahibinin de fikri alınarak sadece Cuma Toplantısı’nda verilebilir. Baraka’nın mali yapısı şeffaflık prensibi ile yönetilir ve parasal meselelerle ilgili herhangi bir kuşkunun bile belirmemesi için hertürlü özen gösterilir.

Baraka’nın gelir getirici kalemleri aşağıda sırlanmıştır:

 

Aidatlar

Adidatlar, aidat ödemek için gönüllü olan kişilerin, kendilerinin belirledikleri miktarı her ay ödemesinden oluşur. Baraka’nın faaliyetlerine katılmak için üye olmak gibi bir zorunluluk olmadığı gibi, aidat vermek gibi bir zorunluluk da yoktur. Ancak aidat vermeye karar veren kişi, kendisinin belirlediği miktarı sabit olarak her ay ödemek durumundadır. Çünkü Baraka’nın gelirlerinin büyük bir yüzdesini aidatlar oluşturmakta ve harcamalar aidatlara göre planlanmaktadır. Aidat ödeyen her kişiye aidat makbuzu kesilir. Kesinlikle makbuzsuz ödeme kabul edilmez.

 

Bağışlar

Baraka Kültür Merkezi, dostlarından ve demokratik kitle örgütlerinden bağış kabul eder. Alınan bağışa karşılık bağış makbuzu kesilir. Kesinlikle makbuzsuz ödeme kabul edilmez. Özel şirketlerden prensip olarak bağış kabul edilmez. Ancak çalışanlarına iyi davrandığı, tüm çalışanlarının maaş, sigorta ve yatırımlarını eksiksiz yaptığı bilinen şirketlerden, toplantı kararı ile bağış kabul edilebilir.

 

Kamusal Fonlar

Baraka Kültür Merkezi gerek genel bir proje için gerekse de teker teker etkinlik gruplarının  (BTE, Sol Anahtarı) planlı faaliyetleri için sadece kamusal kaynaklardan yararlanır. Kamunun denetimine açık, halkın vergilerinden finanse edilen ve demokratik mekanizmalar yolu ile tartışılabilir kaynaklar olan kamusal kaynaklardan alınacak hiçbir hibe/yardım için, Baraka’nın herhangi bir faaliyetinin içeriğini kamusal otoritelerle tartışmak Baraka için kabul edilebilir değildir. Böylesi bir durum ortaya çıktığı taktirde kesinlikle ve hemen ilgili kamusal kaynağın kamuoyu önünde teşhir edilmesi yönüne gidilir.

Baraka Kültür Merkezi projecilik/fonculuk olarak da bilinen uluslararası kaynaklardan fonlanmaya, STK’cılığa karşıdır. Bu durum özellikle uluslararası sermaye, Soros tipi vakıflar, UNOPS ve UNDP gibi kurumlar için geçerlidir. Bizce demokratik kitle örgütlerinin fonlanması, neo-liberal politikaların yaygınlaştırılması sırasında devletin görevlerinin aşındırılması maksadıyla bilinçli olarak uygulanmaktadır. İlericiler, devrimciler ve aydınlar fonlanan ve fonlama yolu ile radikalizminden arındırılan örgütlerde toparlanarak, neo-liberalizme karşı mücadeleden geri bıraktırılmaktadırlar. Böylece fonlama aracılığı ile bir bitkinin sürgünlerinin kesilmesi gibi bir toplumun ilericileri de toplumsal mücadeleden ayrı düşmektedirler.

Halk ile diyaloğa dayalı, halkın yaşadığı maddi sıkıntıların benzerlerini yaşayarak şekillenen örgütlenmelerin; hem halktan kopmayan ve kendisini sadece halka karşı sorumlu hisseden yapılar olacağını hem de maddi olarak halk tarafından desteklenip şekillendirilmeye açık oldukları için halk tarafından daha çok sahiplenileceğini düşünüyoruz.

 

Gelir Getirici Faaliyetler

Baraka Kültür Merkezi, zaman zaman gelir getirici faaliyetler organize edebilir veya bazı faaliyetlerini paralı olarak gerçekleştirebilir.

Gelir getirici faaliyet olarak organize edilebilecek faaliyetler; kermes, festival, dayanışma yemeği vb. faaliyetlerdir. Ayrıca Baraka bünyesinde üretilmiş eserlerin (kitap, müzik albümü, dergi, seramik eserleri vb.) satışı yolu ile de gelir elde edilebilir.

Baraka bünyesinde faaliyet gösteren etkinlik grupları, üretimlerini paralı olarak sergileyebilirler. Ancak bu etkinlik gruplarının ilgili faaliyetlerinin geliri Baraka bütçesine girer ve etkinlik için gerekli giderler Baraka bütçesinden karşılanır. Baraka bünyesindeki tüm etkinlik grupları idari işleyiş ve sanatsal üretim olarak özerk olmalarına rağmen, mali olarak tamamen bağımlıdırlar.

Diğer yandan çalışma gruplarının kendi adına ayrı hesabı olabilir. Ancak bunun için Cuma Toplantısı’nın onayı şarttır ve herhangi bir zamanda Cuma Toplantısı bu kararı geri alma hakkına sahiptir. Kendisine ayrı bir hesap açma yetkisi verilen çalışma grubunun açacağı hesap vadesiz birçek hesabı olabilir ve mutlaka iki imzalı bir “ve” hesabı olması şarttır.

 

İşletmeler

Baraka’nın hali hazırda yürüttüğü gelir getirici ticari bir faaliyet yoktur. Baraka büfesi, Baraka aktivistleri tarafından dönüşümlü olarak işletilmekte ve büfenin tüm giderleri kendi cari hesabından karşılanırken tüm gelirleri de ayda bir kez büfe sorumlusu tarafından Baraka’nın çek hesabına yatırılmaktadır.

Baraka prensip olarak büfeyi kiralamaya karşı değildir. İlerde böyle bir uygulama olursa bu mutlaka bir sözleşme aracılığı ile yapılacaktır. Ayrıca Baraka, gelir getirmesi maksadı ile çeşitli işletmeler kurabilir ancak bu işletmeler Baraka’nın değerleri ile uyumlu faaliyetler yürütmelidir.

Çizelge için tıklayın aşağıdaki linke tıklayın..

Gelir -Gider

 

 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top