“Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu” ile Söyleşi- Fatih Bayraktar

 

“Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu”, Mağusa’daki ekolojik tahribata dur demek için yola çıkan, demokratik kitle örgütlerinin ve partilerin oluşturduğu gencecik bir yapı. İlk eylemlerinin sonuç vermesi ve koruma bölgesi olan Ayluga Göleti’nde özel mülk adı altında gerçekleşen yapılaşmayı durdurmalarıyla bir anda herkesin dikkatini çeken Platformu ve ayrıca Mağusa’daki ekolojik sorunları ve çözüm önerilerini, Platformun temsilcilerine sorduk…  Argasdi’nin 51. sayısında yer alan bu röportajı kaçırmayın.

 1 erol eminn

Erol Emin (Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ-SEN)

Böyle bir platfrom kurmaya neden ihtiyaç duydunuz?

Platform somut bir ihtiyaç üzerine kuruldu. Ayluga Göleti’nde usulsüz bir inşaat girişimine karşı hareket başlatılmış oldu. Bağımsızlık Yolu’nun çağrısı üzerine biz de Güç-Sen olarak icabet ettik. Bütün bu olumsuzluklarla mücadelenin ancak örgütlü bir yapıyla olabileceği tespiti yapıldı. Tabii Mağusa Limanı’nındaki çevre koşullarının kötü olması bizi mücadeleye zorlayan bir faktör oldu.

Mağusa’da ve limanda çevresel koşullar nasıl?

Mağusa’daki ekolojik tahribat endişe edilecek seviyeye ulaştı. Evvela DAÜ güney kampüsünde gölete resmen tecavüz edilmiş ve aldığımız duyumlara göre 7 adet yurt yapım izni verilmiştir. Ayrıca çarpık yapılaşma Mağusa’yı yaşanmaz hale getirdi. Hiçbir şey planlanmadığı için trafik, kanalizasyon, gürültü kirliliği her gün artıyor. Mağusa Limanı artık sürdürülemez duruma geldi. Çalışanlar, limandaki çok kötü çevre koşullarından dolayı yakın gelecekte kanser tehdidi ile karşı karşıya.

Çevre ve ekoloji mücadelesi sizce neden önemli?  

Unutulmasın ki ekolojik tahribatın tamiri mümkün değildir. Yeniden bir Ayluga Göleti, Gülseren Göleti yaratamazsınız. Yeniden Mağusa surlarını ve tarihsel dokusunu inşa edemezsiniz. O vakit gelin sahip çıkalım.

 

Ece Balcı (TDP Mağusa Örgütü)

Platformda yer alma nedeninizi kısaca açıklar mısınız?2 ece balcı

Ekolojik dengenin sürdürülebilmesi için gerekli olan çevre koşullarının sağlanması ve kent yaşamını etkileyen plansız yapılaşmaya neden olan yasal eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan yasa ve tüzüklerin hazırlanmasına ışık tutmak amacı ile Platformun bileşeni olmaya karar verdik.

Kentinizdeki sorunlara çözüm önerileriniz nelerdir?

Kanalizasyondaki arızanın giderilmesi ve arıtılan suyun kentteki yeşil alan düzenlemeleri için kullanılması göletteki kirlilik sorununu giderecek, göletler doğal yaşama kazandırılarak sinek ve koku sorunundan kurtarılacaktır. Arıtma tesisinin kapasitesinin de artırılması ile kentin gelişimine cevap verilebilecektir.

Platformun bundan sonraki hedefleri…

Ekolojik dengeyi ve kent gelişimini olumsuz etkileyen gayri yasal uygulamaları tespit edip engellemek, eksik tüzük ve yasaları belirlemek ve yapılacak yasaları takip ve kontrol etmek.

 

Sıdıka Özdoğan (Mağusa Kadın Merkezi Derneği MAKAMER)

Mağusa’da gördüğünüz başlıca çevresel sorunlar nelerdir?3 sıdıka özdogan

Mağusa Limanı’ndaki kirlilik, kentteki insan hayatını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Dere yatakları doldurulmakta, koruma altındaki sulak alanlarda ağaçlar kesilmekte, dolgular yapılmakta, inşaat temeli atılmaktadır.

Sizce bu sorunlar nasıl çözülebilir?

Devlet daireleri, kurumlar ve sorumlu merciler işbirliği yaparak kaçak inşaatlar hemen yıkılmalı ve temizlenmeli, bölge yeniden rehabilite edilmelidir. Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki yapılaşmalar ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporu koşuluna bağlanmalıdır. Ve tabii ki bunlar için mücadele gerekir.

Platforma katılma amacınız bu mücadeleyi büyütmek mi?

Evet. Çevre Koruma Dairesine, Kaymakamlığa ve Mağusa Belediyesine yapılan tüm girişimlere ve yazılı uyarılara rağmen Ayluga Göleti ve diğer sulak alanlarda tahribat, kirlilik ve yasa dışı yapılaşmaya izin verilmiş ve duyarsız kalınmıştır. Ayluga Göleti ve Mağusa’daki diğer sulak alanlar ve çevre sorunları ile daha güçlü, örgütlü ve sürdürülebilir bir mücadele için Platformda yer almaya karar verdik.

 4 çise sezerel

Çise Sezerel (Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü)

Mağusa’da şehir ve ekolojiyle ilgili ne gibi sorunlar yaşanıyor?

Mağusa’da çarpık kentleşme ile her taraf betonlaşıyor, Özel Çevre Koruma Bölgeleri işgal ediliyor, sulak alanlar tahrip ediliyor. Mağusa Limanı’nda yaşanan çevre kirliliği insanların sağlığını tehdit ediyor.

Platform hangi amaçlarla kuruldu?

Örgütlü sermayenin yarattığı ve günden güne artan ekolojik tahribata karşı örgutlü ve tek çatı altında mücadele vermenin gerekliliğinin bilincinde olan yapılar olarak Mağusa Kent ve Ekoloji Platformunu kurduk. Platformun amacı bölgemizde yaşanan ekolojik ve kentsel problemlerden rahatsızlık duyan, ekolojiye duyarlı tüm kişi, örgüt ve dernekler ile birlikte mücadele verilebilecek bir oluşum yaratmak.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey…

Mağusa’da sürdürülen ekolojik tahribatlardan rahatsız olan tüm kişi ve yapılara Argasdi Dergisi aracılığıyla bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Mağusa Kent ve Ekoloji Platformuna katılmaları ve beraber mücadele vermemiz bizler için, yaşadığımız şehir Mağusa için çok değerlidir.

 

IMG_9807