KIBRIS GENÇLİĞİ SOKAKTAYDI

      

Yunanistan’da sistem karşıtı bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle tüm dünyada başlayan protesto gösterilerine Kıbrıs gençliği de sokağa çıkarak destek verdi. Geçtiğimiz haftalarda ülkemize orduya hakaret eden yazılamalar yaptıkları ve “devlet büyüklerine”(!) hakaret ettikleri gerekçeleriyle tutuklanan ve günlerce gözaltynda tutulan gençler Polis devletinin şiddetini yakından hissetmişlerdi. YKP, BKP, KSP, TDP’nin gençlik örgütleri ile BARAKA VE EKİM Kültür Merkezleri 20 Aralık, Cumartesi günü Lefkoşa Terminalinde saat 14:00 buluştuktan sonra oluşturulan kortejle T.C Elçiliği ve Meclis binasının önüne yürüdü. T.C Elçiliği önünde BKP, YKP’nin gençlik örgütleri Baraka Kültür Merkezi Yunanistan’daki olaylarla tüm dünyayı sarsan hareketin, katledilen tüm gençler ve devletin uşaklarına karşı mücadele edenlerin anısına, Avrupa’da ve küresel-ölçekte direniş eylemleri yapılması çağrısı üzerine, polis devletinin şiddetini her alanda yaşayan Kıbrıslılar olarak, militarist bir anlayış içerisinde Türkiye Cumhuriyeti askeri kurumlarına bağlı olan polis kurumunun sivilleşmesini savunduğunu ortaya koyan ve “kardeşimiz Alex’in” öldürülmesini protesto eden ortak bildiriyi okudu. KSP de hazırladığı bildiriyi T.C Elçiliği önünde okudu. Daha sonra TDP Gençlik meclis önüne geçerek kendi bildirilerini okudu. Yüze yakın gösterici daha sonra toplanma yeri olan Lefkoşa terminaline aynı korteji oluşturarak döndü ve eylemi sonlandırdı.

BARAKA Kültür Merkezi ve BKP ve YKP’nin gençlik örgütlerinin ortak metni……

 

Yunanistan’da sistem karşıtı bir gencin polis tarafyndan öldürülmesiyle tüm dünyada başlayan protesto gösterilerine Kıbrıs gençliği de sokağa çıkarak destek veriyor.

Ülkemizde de orduya hakaret eden yazılamalar yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçeleriyle tutuklanan ve günlerce gözaltında tutulan gençler Polis devletinin şiddetini yakından hissetmişlerdi.

Yunanistan’daki olaylarla tüm dünyayı sarsan hareketin, katledilen tüm gençler ve devletin uşaklarına karşı mücadele edenlerin anısına, Avrupa’da ve küresel-ölçekte direniş eylemleri yapılması çağrısı üzerine, Polis devletinin şiddetini her alanda yaşayan Kıbrıslılar olarak, militarist bir anlayış içerisinde Türkiye Cumhuriyeti askeri kurumlarına bağlı olan polis kurumunun sivilleşmesini savunduğumuzu ortaya koymak ve kardeşimiz Alex’in öldürülmesini protesto etmek üzere sokaklardayız.

Sokaklardayız çünkü Türkiye’de işkencelerde can veren, en basit demokratik eylemlerde bile polis şiddetine maruz kalan Türkiye’deki arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın yanındayız. Sokaklardayız çünkü sorunun kaynağı olan bu başıbozuk sisteme karşıyız. Sokaklardayız çünkü bizi yakan sorunlara karşı duyarlılığımızı göstermeye, sorunlarımıza sahip çıkmaya kararlıyız.

Polisi, sivil idareyi gerçek anlamda yöneten Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyadan sorumludur. Yaşanan bütün antidemokratik uygulamaların ve çözümsüzlüğün sorumlusu ve simgesi haline gelen T.C. Elciliği, tam da bu nedenlerle protesto gösterilerin adresidir ve bundan sonra da adresi olmalıdır.

Kıbrıslıların kendi kendini yönetmesinde büyük engel teşkil eden; Polis kurumunun Türkiye askeri kurumlarına yani Türkiye Genel Kurmayı’na bağlı olmasını sağlayan ve sivil birçok kurumda askeri temsilcilerin bulunmasına olanak veren geçici 10’uncu madde derhal kaldırılmalı ve demokratik bir ortamın sağlanması için derhal çalışmalar babaşlatılmalıdır.

 

Yaşamlarımız devletlere ve katillerine ait değildir! Katledilen kardeşlerimizin, dostlarımyzın ve yoldaşlarımızın anısı mücadelelerimizde yaşıyor! Kardeşlerimizi unutmuyoruz, katillerini affetmiyoruz.