1 Mayys 1977 ve Devrimci Mücadele

“1 Mayys 1977 ve Devrimci Mücadele”

    

  

Baraka Kültür Merkezi 30 Nisan Per?embe ak?amy Baraka’nyn 1 Mayys hazyrlyklary çerçevesinde “1 Mayys 1977 ve Devrimci Mücadele” ba?lykly bir panel düzenledi. Monthly Review Türkçe dergisi yazy i?leri müdürü HAKAN TANITTIRAN’yn yönetti?i panelde Devrimci Yol davasy 1 numaraly sany?y, gazeteci, yazar O?UZHAN MÜFTÜO?LU, ÖDP Parti Meclisi üyesi CEMAL ÇAKICI konu?tular. Baraka aktivisti Münür Rahvancyo?lu’nun da Kybrys’a dair kysa bir özet yapty?y panele ilgi yo?un oldu. Konu?macylaryn konu?malarynyn ardyndan soru-cevap bölümünde devrimci mücadelenin geçmi?ine ve bugününe dair tarty?malar ya?andy ve merak edilen sorular yanyt buldu.