FYLYSTYN YLE DAYANI?MA TOPLANTILARI DÜZENLENDY

FYLYSTYN YLE DAYANI?MA TOPLANTILARI DÜZENLENDY

                             

GAZZE ABLUKASINI DURDURUN

  

  

                                     

Siyonist Ysrail devletinin Gazze ?eridi’ne uygulady?y barbar abluka be? yyldyr devam ediyor. En güçlü sava? araçlary, gezegenin en fakir bölgesine bo?ucu bir basky uyguluyor. Bu abluka ile birlikte ufak bir ?erit bir buçuk milyon insan için bir açyk hava  hapishanesine dönmü? durumdadyr.

                      

Yiyecek, su, elektrik, yakyt ve ilaç yoklu?u ile yoksulluk derinle?irken, Ysrail her gün sözde hedeflerini geli?igüzel bombalayarak masum insanlary öldürmeye devam etmektedir. Bu bütün dünyanyn gözleri önünde ve ABD ile AB’nin onayy ile gerçekle?en bir suçtur.

                          

“Özgür Gazze” hareketinin küçük filosuna Ysrail tarafyndan gerçekle?tirilen son korsanca saldyry, silahsyz aktivistlerin so?ukkanly bir ?ekilde öldürülmesi ile sonuçlandy. Bu da küresel dayany?ma hareketinin saldyrylary kynamasyna neden olmaktadyr.

                                    

Biz de ülkemiz Kybrys’ta Filistin halky ile dayany?mamyzy yükseltmekteyiz. Özellikle Kybrysly Elen halkynyn Dimitris Hristofyas hükümetinden Ysrail devleti ile her türlü i?birli?ini kesmesini ve Gazze’ye ula?mak isteyen teknelere yardymcy olmasyny istemesi çok önemlidir. Kybrys hükümetinin “Özgür Gazze” filosuna uygulady?y kysytlamalar onu Ysrail suçlaryna ortak yapmaktadyr.

                              

Yki toplumlu bir yapylanma olan “Sava?a Hayyr Kolisyonu – Kybrys”; Ysrail tarafyndan uluslararasy sularda gerçekle?tirilen son korsanlyk faaliyetini bizzat ya?ayan bir tany?y dinleyebilece?imiz ve Filistin halky ile dayany?mamyzy en iyi nasyl gösterebilece?imizi tarty?ylabilece?i iki açyk etkinlik düzenlendi.

                                        

Ylk etkinlik 29 Haziran Saly saat 19:30’da Lefko?a Belediyesi’nin Ledra Caddesi sonundaki Enformasyon Ofisi’nde gerçekle?ti. Konu?macylar;

                       

·          Demetra Kirillou– Sava?a Hayyr Koalisyonu’nun Yunanly bir aktivisti. Kendisi ablukayy kyrmak için gerçekle?tirilen son denemede Ysrail saldyrysyna u?rayan gemilerde bulunmaktaydy. Olaylary “Neler Oldu – Mitler ve Gerçekler” ba?ly?y altynda bizimle payla?ty.

                    

·          Dr. Maged Hdaib– Kybrys’taki Filistin otoritesini temsilen

                     

 Ykinci etkinlik 30 Haziran Çar?amba saat 19:30’da Yakyn Do?u Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nin 3 numaraly salonunda gerçekle?ecekti. Konu?macylar;

                            

·          Demetra Kirillou Sava?a Hayyr Koalisyonu’nun Yunanly bir aktivisti. Kendisi ablukayy kyrmak için gerçekle?tirilen son denemede Ysrail saldyrysyna u?rayan gemilerde bulunmaktaydy. Olaylary “Neler Oldu – Mitler ve Gerçekler” ba?ly?y altynda bizimle payla?ty.

                       

·          Asst. Prof. Dr. Tayseer Al-Shanableh, Yakyn Do?u Üniversitesi Uluslararasy Yli?kiler Direktörü ve Mühendislik Fakültesinde ö?retim görevlisi. Kendisi Gazze’nin genel durumu ile ilgili konu?tu.

                              

    

Etkinlik ?u örgütler tarafyndan desteklenmektedir:

   Sava?a Hayyr Koalisyonu-Kybrys, Yeni Kybrys Partisi, Hands Across the Divide, Workers Democracy, Women Into Action, Baraka Kültür Merkezi