DEMOKRAT PARTY BARAKA’YI PROTESTO EDEREK SYYAH ÇELENK BIRAKTI

 27 Ocak 2011 tarihinde TC Elçili?i önünde eylem gerçekle?tiren Baraka, Barikat ve Yasemin Hareketi’nin eylemi oldukça ses getirdi. Rahatsyz olan çevreler tepkilerini göstermeye ba?ladylar.  Ilk tepki sendikal platformun eylemine deste?ini veren Demokrat Parti’den geldi. Demokrat Partili’ler Baraka’ya üzerinde “Kybrys Türkünü hiç bir güç Türkiye’den koparamaz” yazyly  bir siyah çelenk byraktylar. Çelengi te?ekkürlerle alan Baraka aktivistleri DP’lilere çay ikram ederek bir süre konu üzerinde sohbet ettiler.