BARAKA HALKIN HAKLARI FORMUNA KATILDI

               

 21-22-23 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekle?en ve Kybrys’tan Baraka Kültür Merkezi ile KTÖS temsilcilerinin de katyldy?y Halkyn Haklary Forumu sona erdi. Forum’a 3 günde bini a?kyn ö?renci, akademisyen, i?çi, kadyn ve eylemci katyldy.

   

Baraka Kültür Merkezi temsilcisi Münür Rahvancyo?lu Dünya Hak Mücadeleleri Formu’na katylarak bir de konu?ma yaparken, KTÖS temsilcileri de E?itim Hakky Atölyesi’ndeki çaly?malara katky koydular. Forum’un Sonuç Bildirgesi’nin okundu?u 23 Ocak Pazar günkü oturumda Tunus’taki halk devrimi ve Kybrysly Türklerin ba?ymsyzlyk ve insanca ya?am mücadeleleri de selamlandy.

                     

Halkevleri Genel Ba?kan Yardymcysy Samut Karabulut son oturumda Halkyn Haklary Forumunun Kybrysly Türklerin ba?ymsyzlyk ve insanca ya?am mücadelesini selamlady?yny söyleyerek ?öyle dedi: “Halkyn Haklary Forumu Kybrys’ta Sendikal Platform tarafyndan yürütülmekte olan ba?ymsyzlyk ve insanca ya?am mücadelesini selamlyyor ve 28 Ocak Cuma gün gerçekle?tirilecek olan genel grev ve miting ile dayany?masyny duyuruyor.”

Forum’un sonuç bildirgesinde halkyn öfkesinin halkyn haklary mücadelesinde birikmeye devam etti?i vurgulandy.