Baraka Okuma Grubu Taylan Kara ile Buluştu

Baraka Okuma Grubu kısa bir süre önce okuduğu “Edebiyatla Ahmaklaştırma Felsefeyle Çökertme” serisinin birinci ve ikinci kitabının ardından yazar Taylan Kara ile bir araya geldi.
Zoom üzerinden online şekilde gerçekleşen buluşmada yazar Taylan Kara, “Yakın Tarihte Aklın İmhası 6: Sosyal Bilimlerde Akılsızlaştırma” başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.
“Edebiyatla Ahmaklaştırma Felsefeyle Çökertme” kitabından alıntıların da yer aldığı sunumda, “Alan Sokal, Sokal olayı olarak bilinen konu başta olmak üzere; Sosyal Bilimler alanında hâkim olan ideolojide ve üretilen ana akım bilginin niteliğinde bir değişiklik olmuş mudur?” sorusu soruldu. Devamında günümüzde postmodern anlayışın büyük “katkılarıyla” oluşan tablo ile; ‘queer’ sözcüğünün farklı birçok alanda yer alan konu başlıklarının önüne yerleştirilerek konunun “sihirli” hale getirilmesinin amaçlanması işlendi. Sunumda, sosyal bilimlerde madden ve toplumdan kopuş ile yaşanan durumun, tekelci kapitalizmde sadece bir arzu değil, zorunluluk olduğu gerçekliği gibi önemli konulara da değinildi. Edebiyat alanına yerleşen postmodernizmin yarattığı tahribat sonucu, saptamalarda görülen akıl dışı halin son derece akılcı olması öne çıkan başlıklardan sadece bir tanesiydi.

Postmodernizm ile birlikte sistemli bir hal alan bu tablonun geniş ve keyifli bir değerlendirmesinin yapıldığı sunumun sonunda ise soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde katılımcılar katkı ve yorumların yanında Kara’ya sorularını yöneltme şansı da yakaladı. Yapılan keyifli tartışmanın ardından yüz yüze buluşmak üzere sözler verilerek “Yakın Tarihte Aklın İmhası 6: Sosyal Bilimlerde Akılsızlaştırma” sunumu son buldu.

 

1 2 3 4 5