TDP DAYANI?MA KONSERY

   

Baraka Müzik Toplulu?u Sol Anahtary 24 Aralyk Per?embe günü Toplumcu Demokrasi Partisi Yskele ve Ma?usa ilçe örgütlerinin düzenledi?i yemekte bir dayany?ma konseri verdi. Sol Anahtary ilk albümü olan Ba?ka Bir ?arky albümünden parçalar, anonim Kybrys ?arkylary, çe?itli devrimci mar? ve türkülerden olu?an geni? bir repertuar ile geceye katylanlara co?kulu anlar ya?atty. Ylerici, yurtsever, demokrat her kesim ile dayany?ma amacyndaki devrimci bir müzik grubu olan Sol Anahtary bu geceye katylarak ülkemizin ilerici güçlerinin dayany?ma halinde olmasynyn önem ve gereklili?ini bir kez daha vurgulamy? oldu.  Sol Anahtary müzik grubu gerçekle?tirdi?i hiçbir konserden maddi kar?ylyk beklememektedir.