SOL ANAHTARI DYGOMO ZYBYLLY?YNDE GERÇEKLE?TYRYLEN “DUR DEMEK LAZIM” KONSERYNE KATILDI

 

YETKYLYLER, HÜKÜMETLER SABRIMIZ TA?IYOR!!!

5 Haziran 2010 tarihinde Baraka Kültür Merkezi’nin de içinde bulundu?u Çevre Platformu’nun Digomo zibilli?inde organize etti?i “Dur Demek Lazym” isimli konserde Sol Anahtary da Küresel Isynma isimli ?arky ile katyldy. Elliyi a?kyn örgütün  de destek verdi?i, bir çok Kybrysly Türk müzisyenin katky koydu?u konserde dikmen çöplü?ünün islah edilmesi iste?i dile getirildi. Sol Anahtary etkinlikte kullanylan “Çevre” kelimesinin insany merkeze alan bir do?a anlayy?yny besledi?ini belirterek, insanyn do?anyn bir parçasy oldu?unun altyny çizdi.  Çevre de?il ekoloji kelimesinin kullanylmasynyn daha do?ru olaca?yny söyledi. Ülkemizde sel felaketleri, CMC’nin sebep oldu?u kirlilik,  da?larymyzyn delinmesi, Karpaz’yn talan edilmesi gibi bir çok ekoloji sorununu da hatyrlatty ve uyardy yetkililer hükümetler sabrymyz ta?yyor!

   

Sol Anahtary’nyn konser görüntülerini izlemek için tyklayynyz