You Are Here: Home » SLIDER (Page 163)

ÖDP GENEL BA?KANI ALPER TA? BARAKA’YI ZYYARET ETTY

 Türkiye’deki Özgürlük ve Dayany?ma Partisi’nin (ÖDP) Genel Ba?kany Alper Ta?, siyasal, ekonomik, kültürel ve ekolojik boyutlarda var olma sava?y veren Kybrysly Türk halkyna destek vermek amacyyla 14-15 ?ubat 2011 tarihlerinde Kybrys’ta bulunuyor. Ülkemizde bulundu?u süre içerisinde sendikal platform, sendikalar ve siyasi partilerle temaslarda bulunan Alper Ta?, 14 ?ubat 2011’de Baraka Kültür Merkezi’ne bir ...

Read more

TÜRKYYE’DEKY YOLDA?LARIMIZIN DAYANI?MA MESAJLARI

  ÖDP: KIBRISI KIBRISLILAR YÖNETMELYDYR Kybrysly karde?lerimizin kendi kendilerini yönetme taleplerini do?ru ve hakly buluyoruz ve Kybrysly emekçilerin güvencesizli?in yaygynla?tyrylmasyna dönük politikalaryna kar?y yürüttü?ü mücadele ile dayany?ma içerisinde olaca?yz.                      Tayyip Erdo?an ülkemizde emekçi halka yönelik sürdürdü?ü tavryny Kybrysly Türk toplumuna da yöneltti. Türkiye`nin ...

Read more

Hüseyin Alasya’ya Cevap

Hüseyin Alasya’ya Cevap 17 Mayys Pazartesi sabahy, Posta FM’de yayynlanan Can Sarvan’la Sabah Postasy programyna konuk olarak katylan, Hüseyin Alasya isimli ki?i, derne?imiz Baraka Kültür Merkezi’ni de dahil etti?i bazy iddia ve ithamlarda bulunmu?tur. Söz konusu programyn konu?ma dökümleri Kybrys Postasy haber portalynda http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/35894/PageName/KIBRIS_HABERLERI lin ...

Read more

EngelSİZ İNİSİYATİFİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

EngelSİZ İNİSİYATİFİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ Engelsiz Ynisiyatifi: “E?itli?in gerçek anlamda var oldu?u bir ülke için mücadelemiz sürecek”   Baraka Kültür Merkezi’nin de aralarynda oldu?u 50’den fazla demoktarik kitle örgütünün, siyasi partiler ile vatanda?ların da destek verdi?i EngelSiz Ynisiyatifi 15 Mayıs  2010 17:30’da bir yürüyü? düzenledi. Lefko?a’da Yngiliz Elçili?i önünden ba?layarak Dereboyu’na do?ru ya ...

Read more

TOPLUMSAL MÜCADELEDE ORTAK DURU?

      Kybrys Sosyalist Partisi, Barikat Gazetesi, Afrika Gazetesi, Baraka Kültür Merkezi olarak:                            - Sendikal Platform tarafyndan 2011 yylynyn toplumsal varolu? için mücadele yyly olarak ilan edilmesini do?ru buluyor; bundan sonraki yyllarda da bunun devamlyly?yny sa?layacak ve mücadeleyi yükseltecek adymlar atylmasynyn takipçisi olaca?ymyzy ?imdiden belirtiyoruz. Bu çerçevede ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top