ORGANİZASYON

                   

Baraka Kültür Merkezi belli prensipler çerçevesinde bir araya gelmiş olan insanlar tarafından kuruldu. Ancak bu prensipler yazılı prensipler değil, daha çok geçmiş pratiğin biriktirdiği sözlü ilişkilerden oluşan bir bütündü. Baraka yaşayan bir mekan haline gelmeye başlayıp, koro, tiyatro ve film gösterimleri ile üretim içerisine de girince; hem yeni katılan arkadaşlar açısından hem de Baraka’nın bütünü açısından “ilişkilerimizin yazılı bir tarifi” ihtiyaç haline gelmeye başladı. Baraka Kültür Merkezi kendini tarif ettiği ve yeniden oluşturduğu bu sürece ORGANİZASYON ismini verdi ve Ocak 2004’ten başlayarak Cuma toplantılarında, toplumu, dünyayı, doğayı konuştuğu kadar kendini de konuşmaya başladı. Organizasyon sürecini 3 parçadan oluşan bir bütün olarak tarif ettik; 

                               

(1) Değerler 

               

(2) Çalışma Tarzı ve 

                 

(3) Etkinlikler

                     

Bu süreçte zaten uygulamakta olduğumuz ilkeleri yazılı hale getirirken, hep beraber tartıştık, yeniden şekillendirdik, yenilerini ekledik veya bazı eski uygulamalarımızdan vazgeçtik. Bazı ilişkilere verdiğimiz isimleri değiştirdik ve kendi kavramlarımızı yaratarak bunları kullanmaya başladık. Mesela “değerler” başlığında yaptığımız tartışmalarda “bayan, çevre” gibi kelimelerin kullanılmamasına ve “kadın, ekoloji” gibi  kelimelerin kullanılmasına hep beraber karar verdik ve bunları yazılı hale getirdik. Veya bizzat “hedefler” diye başlayan sürecin ismini belli bir aşamada değiştirerek “değerler” dedik ve bunun nedenlerini yazılı olarak da ortaya koyduk. Süreç şöyle çalışmaktadır: Öncelikle yaşam içinde bizim için anlamlı olan, üretmek, tartışmak ve toplumu, yaşamı, doğayı ama en başta da kendi hayatlarımızı ve Kıbrıs’ı dönüştürmek istediğimiz başlıklara “DEğER” dedik. Bu değerler toplantılarımıza katılan herkes tarafından önerildi, bir değerler listesi oluşturuldu ve bu listedeki her bir kelime haftalarca süren toplantılar sonucunda tartışılıp yazılı hale getirildi. Bu değerlere yeni değerlerin eklenebileceğine, var olan değerlerin yeniden tarif edilebileceğine ve bazı değerlerin zaman içinde çıkarılabileceğine dair ortaklaşmış bir bakışımız var. Yani Baraka aktivistleri tartışarak ORGANİZASYON sürecinde yaratılmış her şeyi değiştirebilir, yenileyebilir veya iptal edebilirler. Değerlerimizi belli bir aşamaya getirdikten sonra, onlara ilerde geri dönmek üzere, Çalışma Tarzımızı konuşmaya başladık. Bu başlık altında (1)Öncelikli Diyalog Öznesi (2)Örgütlenme (3)Karar Mekanizması (4)Dış İlişkiler (5)Yayın (6)Mali Yapı konularını yazılı hale getirdik.

                                

şu ana kadar konuştuğumuz ve karara vardığımız her şey bu sayfada görülebilmektedir. Etkinlikler ise; henüz ayrıntılı olarak konuşulmamış olsalar da halen devam etmektedir. Bu etkinliklerin her biri onun içinde bulunan aktivistlerce belli bir anlama gelmek üzere sahiplenilmekte ve asıl anlamını burada bulmaktadır. Baraka’nın bütünü için sahip oldukları anlam tartışılıp belirlenerek Organizasyonumuza yazılacak, böylece üzerinde tekrar tekrar tartışıp şekillendirebileceğimiz, yaptıklarımız ile yazdıklarımızı karşılaştırıp kendimizi sınayabileceğimiz bir metnimiz olacaktır.

                           

Yaklaşık 6 yıldır sürmekte olan Organizasyon tartışmaları, Baraka’nın kendini sorgulamasına, Baraka aktivistlerinin kendini geliştirmesine ve gerek kişiler gerekse de kişilerle kurum arası ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturmasına hizmet etmektedir.

              

(1) Değerler

          

(2) Çalışma Tarzı

Facebook6k
Twitter2k
646