OKUMA-TARTIŞMA

Okuma-Tartışma Grupları Baraka Kültür Merkezi Aktivistlerinin dünyayı ve Kıbrıs’ı okumak, anlamak ve tartışmak için oluşturdukları bir faaliyettir. Her perşembe saat 18:00’da başlayan okuma-tartışma faaliyeti bir eğitim çalışmasından çok, karşılıklı öğrenme süreci olarak tanımlanabilir. Her aktivist okunmasını istediği metni en az 4 kopya halinde çoğaltarak gelir. Burada amaç, okuma sırasında herkesin metni gözü ile takip edebilmesidir. Metin seçerken herhangi bir kriterimiz yoktur. Hikaye, öykü, bir romandan bir bölüm, makale, inceleme, şiir, mektup, kendi yazdığımız metinler veya fıkra, okunup hakkında konuşulabilecek herhangi birşey okuma-tartışma gruplarına getirilebilir. Gelen metinler katılımcılar tarafından sıraya konur ve okunur. Okuma-Tartışma Grupları 2003 yılından beri devam etmektedir. İlerleyen zamanlarda panel-konferans tarzı etkinliklerin organizasyonunu yapmak da planlarımız arasındadır. Okuma Grubunun ne olduğunu düşünmeye başladığımız zaman, özet olarak kolektif bir okumanın farklı bakış açılarıyla bir araya geldiği bir zaman dilimi diye kısa bir tanımlamada bulunabiliriz. Ama bu tanım kendi başına bir yeterlilik arz eder mi? Tabii ki hayır! Okuma Grubları okuma grubuna katılan insanların birbirlerini  tanıması, kendi bakış açılarını başka bakış açılarıyla karşılaştırıp, kendisinin ve düşüncelerinin nasıl bir durum içinde olduğunu anlaması için önemli bir etkinliktir. Diğer bir çok yapının yaptığı eğitim çalışmalarından farklı bir deyişle, tepeden indirgemeci bir anlayış tamamen terk edilmiş ve kendi içinde özgürlükçü bir anlayışı sahiplenmiştir. Okuma Grublarında, insanın kendi kültürel zenginliğinden doğan çeşitlilik ön plandadır. Farklı ilgi alanlarına sahip olan insanlar beğendikleri ama beğenmedikleri, ilgilendikleri ama ilgilenmedikleri her şeyi  okuma grublarına getirebilir ve toplu halde bu okuma çalışmalarını gerçekleştirir. Öyküden şiire, politik yazılardan sanatla ilgili yazılara, bilimden felsefeye kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde Okuma Grupları kendine zemin bulur.    Haftada bir gün iki saatini ayıran herkes okuma-tartışma gruplarımıza katılabilir.

 

Davet

Tarihi, irademizi resmi ideolojinin esaretinden kurtararak yorumlayabilmenin; günümüz dünyasının sorunlarını sistemin aldatmacalarından etkilenmeden algılayabilmenin yolu okumaktan ve tartışmaktan geçer. Resmi ideolojinin biçimlendirdiği eğitim anlayışına karşı kendi alternatif eğitim anlayışımızı güçlendirmek; popüler kültürün önünde bir engel oluşturmak, popüler kültüre karşı kendi savaşım araçlarımızı yaratmak; kapitalizmin bizlere sunduğu “tek tip”lere ve “her şey çok güzel”lere karşı , “çeşitliliklerin” ve “çelişkilerin” farkına varabilmek için okumak ve tartışmak. Olayların ve olguların üzerinden yüzeysel olarak geçmek değil, daha iyi anlamak ve açıklığa kavuşturmak için detayları ile birlikte analiz etmek; diyalektiği gündelik yaşantımızın her anında bilinçli bir şekilde uygulayabilmek için okumak ve tartışmak. İrademizi sisteme zincirleyen köhne ideolojilerin kıskacından kurtararak, keşfedilmemiş ufuklara bilim ve düşünce eşliğinde yelken açmak, beyinlerimizi “moda”nın demir parmaklıklarından çıkararak gerçeğin bilgisine ulaşabilmek için okumak ve tartışmak. Dünya’daki tek sorunun KIBRIS SORUNU olmadığını anlamak, “KKTC ambargolar altındadır” diye diye beyinlerimize ve düşlerimize biz farkına varmadan  uygulanan ambargoyu kırmak ve “Büyük İnsanlığın” bir parçası olduğumuzun farkına varmak için okumak ve tartışmak.   Bilgi dünyasının sınırsızlığı içerisinde her zaman kendi kendimizin sınırlarını zorlamak, düşüncenin derinliklerine indikçe özgürleşmek ve özgürleştirmek için; her Perşembe akşamı saat 18:00’da sizleri okuma atölyelerimize bekliyoruz, bu davet bizim!

Facebook6k
Twitter2k
646