CUMA TOPLANTILARI

Cuma Toplantıları Cuma Toplantıları, tüm aktivistlerin önem verdikleri konularda faaliyet organize etmeleri, diğer aktivistlerle olan insani ilişkilerini derinleştirmeleri, pratik faaliyetlerin deneyimlerini tartışmaları ve somut kararlar alarak uygulamaları işlevlerini görürler. Yeni insanların barakaya ilk kez katılımları Cuma Toplantıları üzerinden olmamalıdır. Cuma Toplantıları çalışma gruplarında kendini ispatlamış kişilerin Baraka’nın bütünü ile ilgili de duyarlılık geliştirmeye başlamaları oranında katıldıkları bir yer olmalıdır. (Tabii ki katılmak isteyen herkes Cuma Toplantılarına katılabilir. Bu sadece aktivistlerin davet etmemesi, örgütleme ilişkisinin sağlıklı kurulabilmesi için çalışma gruplarından bağlanması gerektiğini ifade eden bir cümledir.)Baraka’nın genel doğrultusu, değer, etkinlik ve çalışma tarzının bütün olarak konuşulduğu yer Cuma Toplantılarıdır. Cuma Toplantıları hemfikir olma ilkesi ile çalışır. Cuma toplantılarına HERKES katılabilir. Cuma Toplantılarında herkes fikrini söyleyebilir ve genel olarak Baraka’nın kararı olacak olan kararı belirlemek için tartışabilir.Kararlar BARAKA’ya GENEL OLARAK SAHİP çıkan herkes tarafından onaylanmak suretiyle alınır. Baraka’ya genel olarak sahip çıkan tek bir kişi dahi itiraz ettiği takdirde söz konusu karar alınamaz. Baraka’ya Genel Olarak Sahip Çıkan İnsanlara KADRO denir.

Facebook6k
Twitter2k
646