You Are Here: Home » Çalışma ve Etkinlik Grupları » Okuma-Tartışma (Page 4)

21. YÜZYIL İÇİN SOSYALİZM

Baraka Kültür Merkezi Okuma Tartışma Grubu bir süreden beridir okuyarak tartıştığı Sean Sayers’in Marksizm ve İnsan Doğası isimli kitabını bitirdi. Verimli tartışmaların yaşandığı etkinlikler sırasında, insan doğasına ilişkin tarih boyunca ortaya konulmuş olan çeşitli düşünceler ve Marksizmin değerlendirmeleri masaya yatırıldı. Okuma grubu, 28 Nisan Perşembe akşam saat 18:00’dan itibaren katılan tüm kişiler ...

Read more

MARKSYZM VE YNSAN DO?ASI

              Baraka Okuma-Tarty?ma Grubu Sean Sayers’in Marksizm ve Ynsan Do?asy isimli kitabyny okumaya ba?lyyor. Her Per?embe saat 18:00’da Baraka’da bulu?arak gerçekle?tirdi?imiz okumalara siz de davetlisiniz.     Baraka okuma-tarty?ma gurubu Kasym ayynda Tufan Erhürman’yn “Yeni Sol” isimli çaly?masyny bitirdi. CTP içi bir tarty?ma niteli?i ta?yyan kitap, bizim açymyzdan muhataplarymyzyn politik duru?un ...

Read more

AYLENYN ÖZEL MÜLKYYETYN VE DEVLETYN KÖKENY

  Baraka Kültür Merkezi Okuma-Tarty?ma Grubu, nisan ayy ba?ynda okumaya ba?lady?y Sorun Yayynlary’ndan çykan Kadyn ve Marksizm isimli kitaby OKUMAYI BIRAKTI!        1950 öncesi Editions Sociale tarafyndan Marx, Engels, Lenin, Stalin, Guesde, Bebel, Thorez, Lafargue vb. teorisyenlerin çe?itli yazylaryndan derlenmi? olan kitap; Türkiye’de Mayys 2003’te sekizinci baskysyny yapmy?ty. Derlemeyi yapan Jeon Frevil ...

Read more

YENY SOL

                   Baraka Okuma-Tarty?ma gurubu Tufan Erhürman’yn YENY SOL - “Kybrys Türk Soluna ele?tirel bir baky?”kitabyny okumaya ba?lyyor. Her Per?embe saat 18:00’da Baraka’da bulu?arak gerçekle?tirdi?imiz okumalara siz de davetlisiniz.                          Baraka okuma-tarty?ma gurubu 19 A?ustos tarihinde F. Engels’in “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” isimli çaly?masyny bitirdi. Gayet ...

Read more

KADIN VE MARKSYZM

   Baraka Okuma Tarty?ma Grubu, nisan ayyndan itibaren kolektif bir eser olan Kadyn ve Marksizm isimli kitaby okumaya ba?lady. Kitapta Marks, Engels ve Lenin’in Kadyn konusu ile ilgili yazdy?y yazylardan derlemeler bulunuyor. Kitabyn arka kapa?ynda yazylanlar ?öyle:       “Marks: Kadyn özgürlü?ünün derecesi, tabii ki genel özgürlü?ü tayin eder.     Engels: Kadynlaryn ortak kullanymy sadece burjuva toplumuna ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top