You Are Here: Home » Çalışma ve Etkinlik Grupları » Okuma-Tartışma » Okuduklarımız (Page 4)

YENY SOL

                   Baraka Okuma-Tarty?ma gurubu Tufan Erhürman’yn YENY SOL - “Kybrys Türk Soluna ele?tirel bir baky?”kitabyny okumaya ba?lyyor. Her Per?embe saat 18:00’da Baraka’da bulu?arak gerçekle?tirdi?imiz okumalara siz de davetlisiniz.                          Baraka okuma-tarty?ma gurubu 19 A?ustos tarihinde F. Engels’in “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” isimli çaly?masyny bitirdi. Gayet ...

Read more

KADIN VE MARKSYZM

   Baraka Okuma Tarty?ma Grubu, nisan ayyndan itibaren kolektif bir eser olan Kadyn ve Marksizm isimli kitaby okumaya ba?lady. Kitapta Marks, Engels ve Lenin’in Kadyn konusu ile ilgili yazdy?y yazylardan derlemeler bulunuyor. Kitabyn arka kapa?ynda yazylanlar ?öyle:       “Marks: Kadyn özgürlü?ünün derecesi, tabii ki genel özgürlü?ü tayin eder.     Engels: Kadynlaryn ortak kullanymy sadece burjuva toplumuna ...

Read more

Kybrysly Türk Devrimci Hareketi

        Yazan: Münür Rahvancyo?lu    Kalkedon Yayynlary - Argasdi Kitaply?y   446 Sayfa, 30 TL      “Kybrys devriminin gerçek kylynabilmesi için yaratmak zorunda oldu?umuz Kybrysly Türk devrimci hareketi krizdedir. Hareketimiz, daha do?um sürecini ya?arken ölüm dö?e?ine dü?mü? ancak ölümünü hakkyyla ya?ayamady?yndan yeni bir do?uma da vesile olamamy?tyr. Krize karakterini veren olgu da zaten bu askyda kalma ...

Read more

PAŞALAR PAPAZLAR

Haksızlığa Uğramış Bir Kitap  Münür Rahvancıoğlu Argasdi Sayı 5.5  Paşalar Papazlar, Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Defterleri, 1988 “Kıbrıslıları tarihsizleştiren, Kıbrıs Rum Burjuvazisi ve Kıbrıs Türk Yukarı Sınıfı, Kıbrıs’ın geleceği açısından ölüdürler. Onların tarihsel misyonu, tarihsel olarak, sosyalist güçlere devredildi...” “Kendi kendini gerçekleştiremeyen Kıbrıs Rum Burjuvazisi ile Kıbrıs Türk Yukarı S ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top