Category Archives: Okuduklarımız

MARKSYZM VE YNSAN DO?ASI

              Baraka Okuma-Tarty?ma Grubu Sean Sayers’in Marksizm ve Ynsan Do?asy isimli kitabyny okumaya ba?lyyor. Her Per?embe saat 18:00’da Baraka’da bulu?arak gerçekle?tirdi?imiz okumalara siz de davetlisiniz.     Baraka…

AYLENYN ÖZEL MÜLKYYETYN VE DEVLETYN KÖKENY

  Baraka Kültür Merkezi Okuma-Tarty?ma Grubu, nisan ayy ba?ynda okumaya ba?lady?y Sorun Yayynlary’ndan çykan Kadyn ve Marksizm isimli kitaby OKUMAYI BIRAKTI!        1950 öncesi Editions Sociale tarafyndan Marx, Engels, Lenin,…

YENY SOL

                   Baraka Okuma-Tarty?ma gurubu Tufan Erhürman’yn YENY SOL – “Kybrys Türk Soluna ele?tirel bir baky?”kitabyny okumaya ba?lyyor. Her Per?embe saat 18:00’da Baraka’da bulu?arak gerçekle?tirdi?imiz okumalara siz de davetlisiniz.                    …

KADIN VE MARKSYZM

   Baraka Okuma Tarty?ma Grubu, nisan ayyndan itibaren kolektif bir eser olan Kadyn ve Marksizm isimli kitaby okumaya ba?lady. Kitapta Marks, Engels ve Lenin’in Kadyn konusu ile ilgili yazdy?y yazylardan…

Kybrysly Türk Devrimci Hareketi

        Yazan: Münür Rahvancyo?lu    Kalkedon Yayynlary – Argasdi Kitaply?y   446 Sayfa, 30 TL      “Kybrys devriminin gerçek kylynabilmesi için yaratmak zorunda oldu?umuz Kybrysly Türk devrimci hareketi…