Category Archives: Bildiriler

Özelle?tirme Kar?yty Eylemlere Yönelik Kavrayy?ymyz

   Sermayenin 1970’li yyllardan itibaren içine girdi?i kriz ortamy, bu krizden çyky? amacyyla bir saldyry programy olarak neo-liberalizmi gündeme getiriyor. Neo-liberalizm krizden çyky? ve kar oranlarynyn dü?mesinin durdurulmasy için sermayenin…

Kybrys’yn kuzeyinde bir hayalet dola?yyor, özelle?tirme hayaleti!

   Sermaye, dünyanyn her yerinde eme?in kazanylmy? kamusal haklaryna kar?y topyekün bir saldyry gerçekle?tirmektedir. Ülkemizde de bu saldyrynyn koç ba?y “Okul Öncesi E?itim Ö?retmenli?i” ady altynda yürütülmekte olan planly operasyondur….

1 Mayıs 2005

Baraka Kültür Merkezi, Y?çi Synyfynyn Uluslararasy Birlik Mücadele ve Dayany?ma günü olan 1 Mayys Bayramy dolayysyyla etkinlik gerçekle?tiriyor.    30 Nisan Cumartesi ak?amy saat 20:00’da ba?layacak olan etkinlikte, Baraka Korosu…

Dünya Emekçi Kadynlar Günü Dolayysyyla Baraka’dan Etkinlikler

     * 5 Mart 2005 Cumartesi Baraka’da “Osama” filmi gösteriliyor.      * 8 Mart 2005 Saly Arabahmet Kültür Merkezi’nde “Kadyn Oyunlary” isimli tiyatro sahneleniyor.      Baraka Kültür…

Felluce Eylemi

24 Kasym Çar?amba saat 18:00’da Beer Garden önünde bulu?alym Yürüyü? sonunda SAM AMCA yargylanarak yakylacak ve kysa bir konser verilecekir.      Amerika Birle?ik Devletleri ve müttefikleri, Irak’yn Felluce kentinde…

Facebook6k
Twitter2k
646