Category Archives: Bildiriler

SORUN MEKAN SORUNU DE?YLDYR

SORUN MEKAN SORUNU DE?YLDYR Kültürel Duru? Tercihidir       “yenilik sözcü?ünün ifade etti?i bir?ey varsa,   o da biçim de?i?tirip gizleme de?il, a?madyr”   Raoul Vaneigem   Gençler Yçin Hayat…

Lefke Bildirisi

  13 A?ustos 2002   Çar?amba          Ynsan olabilmek.    Ya?amak, üretmek, sevmek, sevilmek, payla?mak, haykyrmak… Bunlarsyz mutlu olunabilir mi hiç?    Arkada?syz bir ya?am dü?ünebilir misin? Sevgisiz bir…

Açılış Bildirisi

16 Temmuz 2002   Salı   Lefkoşa        Basına,   Kıbrıs Türk Halkına,   Kıbrıs Türk Aydınlarına,   Gençlere,   Emekçilere,   Esnaf ve Zanaatkara,     Baraka Kültür…

Facebook6k
Twitter2k
646