Category Archives: Etkinlikler, Eylemler, Festivaller

Alevkayasy Yürüyü?ü

2005 yylynyn ocak ayynda Alevkayasy bölgesine bir do?a yürüyü?ü organize ettik.  

SOS Çocuklary Yle E?lence

2004 aralyk ayynda SOS çocuklaryna yönelik özel bir gün düzenledik. Bu günde müzik, tiyatro vb. bütün etkinlik gruplarymyz çocuklara yönelik etkinlikler organize ettiler. Yüz boyama,?arky söyleme, masal okuma, film izleme…

Alevkayasy Piknik

Ekim 2004’te Alevkayasy’nda bir piknik düzenledik. Dost ve aktivistlerimizin kayna?masy amacyyla düzenlenen piknik olumlu bir havada geçti.    

Lapta Yürüyü?ü

2004 yylynyn Eylül ayynda Lapta bölgesine bir do?a yürüyü?ü organize ettik.  

?iir Gecesi

8 Temmuz 2004 tarihinde Baraka Kültür Merkezi’nde gerçekle?en ?iir gecesinde üç büyük ?air Aziz Nesin, Ryfat Ilgaz ve Metin Altyok’un ?iirleri okundu. ?airlerin hayat hikayelerinin anlatyldy?y ve ?iir dy?yndaki eserlerinden…