You Are Here: Home » Etkinlikler, Eylemler, Festivaller » Eylemler » 1 Mayıs (Page 5)

1 Mayıs 2010

              DEV-Y?, KTÖS, KTAMS, BES, KTOEÖS, El-Sen, Emek-Y?, Tel-Sen, Devrimci Genel-Y?, Güç-Sen, Petrol-Y?, Typ-Y?, Ma?usa Türk Genel-Y?, Basyn-Sen, Koop-Sen, Ça?-Sen, Daü-Sen, Daü-Bir-Sen, TES, Mec-Sen, Baraka Kültür Merkezi, KTEZO, Bary? Derne?i, Kybrys T. Tabipleri Birli?i, KTMMOB, Kybrys Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i,  Yskele Yurtta? Ynisiyatifi, AÖA Ö?rencileri, ODTÜ Sosyalist Dü?ünce Toplulu?u, ...

Read more

YA?ASIN Y?ÇYLERYN BYRLY?Y, HALKLARIN KARDE?LY?Y

  Baraka Kültür Merkezi 1 Mayys 2009'da her yyl oldu?u gibi alanlardaydy. 1 Mayys 2009 günü ak?am 17:30’dan itibaren Lefko?a Otobüs Terminali’nde bulu?an  Baraka’cylar, orada olu?turduklary kortej ile Bary? Platformu’nun düzenledi?i etkinli?e katyldylar.     Baraka kortejinde düzenlenen bir panelimize katylmak üzere gelen Cemal Çakycy ve O?uzhan Müftüo?lu da yürüdüler.    Bu yyl ilk kez kuzey ve güneyden ör ...

Read more

1 Mayıs 2008

  1 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarında Sol Anahtarı alanın nabzını tutan ve dinamik marşları ile türküleri ile muhteşem bir konser verdi.Alanı dolduran yaklaşık 1500 kişilik kalabalığa hitap eden Sol Anahtarı, kutlamaların tek müzik grubuydu ve dinleyicilerden tam not aldı.          ...

Read more

1 Mayys 2008

    2007 yylynda Baraka kortejine CTP tarafyndan barikat kurulmasy sonucunda, zaten bir süredir toplumsal muhalefetle ili?kileri kötüle?en CTP iyice marjinalize oldu. Bunun üzerine Bary? Platformu 1 Mayys 2008’de ayry bir eylem düzenleyerek Baraka’yy da bu eyleme davet etti. Baraka 1 Mayys 2008’deki eylemlere korteji, müzik grubu Sol Anahtary ve kürsüde sunu?lary yaparak katyldy.     Sol Anahtary için tykla ...

Read more

1 Mayıs Söyleşi

Birle?ik Kybrys gazetesinin  Baraka Aktivisti Münür Rahvancyo?lu ile gerçekle?tirdi?i söyle?i:          1 Mayys senin için ne ifade ediyor? 1 Mayys i?çi synyfynyn uluslararasy birlik, mücadele ve dayany?ma günüdür. Synyfyn geçmi? mücadelelerine saygy, devam eden mücadelelerin sahiplenilmesi ve gelecek mücadelelere yönelik kararlyly?yn, alana çykarak gösterilmesi demektir 1 Mayys. 1 Mayys’yn politik, ekonomi ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top