You Are Here: Home » Etkinlikler, Eylemler, Festivaller » Eylemler » 14 Ağustos (Page 6)

Afrika Gazetesi’ne Mektup

      Sevgili Ali Osman;   Anti-militarist Bary? Harekety’nyn “Dikkat Askersiz Bölge” konser-etkinli?inin ardyndan gerçekle?tirilen toplantyda örgütlerin ortakla?ty?y konulary not almak ve bir metin hazyrlamak ile görevlendirildim. Ardyndan de?erlendirme metni olu?turulmu? ve bu metin yaygyn bir ?ekilde da?ytylmy?ty.                                                  24 A?ustos Saly günkü gazetenizde metnin k ...

Read more

Anti-Militarist Bary? Harekâty polis baskysyny kynady: YILDIRAMAYACAKSINIZ

      Anti-Militarist Bary? Harekâty adyyla bir araya gelen Baraka Kültür Merkezi, BKP Gençlik, Do?a Dostlary Derne?i, Kybrysly Gençlik Platformu, YKP Gençlik ve ba?ymsyz genç aktivistler, 14 A?ustos 2010 Cumartesi günü “tatildeki Ay?e” temasy ile bir konser düzenlemi?ti.                         26 A?ustos 2010, Per?embe günü saat 14:00’te örgüt temsilcilerinin katylymy ile konserin organizayonu öncesi ve s ...

Read more

Anti-Militarist Bary? Harekaty Karargahyndan: ‘Ay?e’ pabucu yarym çyk dy?aryya ‘dans’ edelim!

  Anti-militarist Bary? Harekaty’nyn organize etti?i “Dikkat Askersiz Bölge” konseri geçti?imiz Cumartesi ba?ary ile gerçekle?tirildi. “Tatil bitti, Ay?e evine dön” temasy ile gerçekle?tirilen etkinlikte syrasyyla Gommalar Müzik Sava?çylary, Özgür, Sol Anahtary ve Bandista sahne aldy. Sahne alan gruplar ve ki?iler etkileyici performanslary ile i?gal kar?yty, anti-militarist ve anti-kapitalist sloganlara güç ...

Read more

Tam ba?ymsyz bir ada için haydi barikata! Ba?ka bir dünya için ba?ka ?arkylarla!

  1974 ‘Mutlu bary? harekatynyn’ 36. yylynda Lefko?a’nyn göbe?inden anti-militarist ve i?gal kar?yty mesajlar yükseldi. Türkiye’nin Kybrys’a yapty?y ‘Ykinci bary? harekaty’ ismindeki askeri müdahalenin 36. yyl dönümünde 14 A?ustos Cumartesi ak?amy aralarynda Baraka Kültür Merkezi, Yeni Kybrys Partisi (YKP), Birle?ik Kybrys Partisi (BKP), Do?a Severler Derne?i ve Kybrysly Gençlik Platformu’nun da bulundu?u a ...

Read more

Tatil bitti! Ayşe artık evine dön!

  Doğa Severler Derneği, Kıbrıslı Gençlik Platformu (KGP), Baraka Kültür Merkezi, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) 9 Ağustos Pazartesi sabahı Özgür, Bandista ve Sol Anahtarı konserinin duyurusu için bildiri dağıttı.     Başbakanlık trafik ışıklarında gerçekleştirilen bildiri dağıtımında “Tatil bitti! Ayşe evine dön” ve “Askersiz bölge” pankartları açıldı.   ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top