You Are Here: Home » Etkinlikler, Eylemler, Festivaller » Etkinlikler » Panel, Kitap & Şiir Geceleri (Page 4)

AZYZ NESYN’YN KIBRIS’A GELY?YNYN 20. YILINDA ETKYNLYK YAPILDI

  Büyük yazar Aziz Nesin’in Kybrys’a geli?inin 20. yylynda, organizatörlü?ünü Kybrys Türk Sanatçy Yazarlar Birli?i ve Baraka Kültür Merkezi’nin yapaca?y, etkinlik dolu bir gece düzenlendi. Bu etkinlikte; Sol Anahtary geceye ?arkylaryyla katylyrken, Baraka Tiyatro Ekibi de kysa bir oyun sundu. Gece boyunca Aziz Nesin ?iirleri okunurken, Synyrlar Olmasyn isimli belgesel de izlendi.     ...

Read more

Baraka Kybrys’ta Sivil Toplum Ve Sol Sempozyumuna Katyldy

                     “Kybrys’ta Sivil Toplum Ve Sol” sempozyumu 7 A?ustos Cumartesi günü KTAMS konferas salonunda gerçekle?ti. Kybrysly Gençlik Platformu tarafyndan organize edilen ve FEMA, Ye?il Bary? Hareketi, Kybrys Çevre Platformu, Baraka Kültür Merkezi, Kybrys Türk Ynsan Haklary Vakfy, Adaly Gençlik, KTAMS, KTOEÖS, Dev-Y?, BKP, YKP, KSP, CTP-BG ve TDP’nin katylymcy oldu?u etkinlik üç ana ba?lyktan olu? ...

Read more

FYLYSTYN YLE DAYANI?MA TOPLANTILARI DÜZENLENDY

FYLYSTYN YLE DAYANI?MA TOPLANTILARI DÜZENLENDY                               GAZZE ABLUKASINI DURDURUN                                            Siyonist Ysrail devletinin Gazze ?eridi’ne uygulady?y barbar abluka be? yyldyr devam ediyor. En güçlü sava? araçlary, gezegenin en fakir bölgesine bo?ucu bir basky uyguluyor. Bu abluka ile birlikte ufak bir ?erit bir buçuk milyon insan için bir açyk hava  hapishan ...

Read more

SÖYLE?Y: TEKEL DYRENY?Y I?I?INDA YENY SINIF HAREKETY

       Baraka Kültür Merkezi “Tekel Direni?i I?y?ynda Yeni Synyf Hareketi” konulu bir söyle?i düzenledi. Söyle?inin ana konu?macysy Baraka’nyn davetlisi olarak Kybrys’ta bulunan Nota Bene Yayynlary Editörü Yalçyn Bürkev'di. 17 Haziran 2010 Per?embe saat 16:00’da KTÖS Lokalinde gerçekle?en söyle?ide, Tekel örne?inden yola çykarak tüm dünyada yaygynla?an yeni synyf hareketi masaya yatyryldy. Nota Bene Yayynla ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top