Category Archives: Diğer Eylemler

TOPLUMSAL VAROLUŞ MİTİNGİ

  TOPLUMSAL VAROLUŞ MİTİNGİ   35 sendika ve demokratik kitle örgütleri tarafından 5 Temmuz 2010 tarihinde meclis önünde gerçekleştirilen “Toplumsal Varoluş Mitingi ”ne Baraka Kültür Merkezi de katıldı.    …

Atatürk Ö?retmen Akademisi Ö?rencileri Direniyor!

Atatürk Ö?retmen Akademisi Ö?rencileri Direniyor!     Atatürk Ö?retmen Akademisi (AÖA) Ö?renci Konseyi, Milli E?itim Gençlik ve Spor Bakanly?y önünde eylem yaparak, bakanly?yn YDÜ Okul Öncesi Ö?retmenli?i lisans programy açma ba?vurusuna…

HER YER TEKEL HER YER DYRENY?!!!

HER YER TEKEL HER YER DYRENY?!!!      Uluslararasy Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’un ça?rysy ile 20 ?ubat tüm dünyada “Tekel i?çileri için EYLEM GÜNÜ” ilan edilmi?tir. Bu ça?ryya ve TEKEL i?çilerinin…

BU ABLUKA DA?ITILACAK!

  BU ABLUKA DA?ITILACAK!     Baraka Aktivistleri 09/02/2010 Ba?bakanlyk I?yklarynda “UMUTLARIN KU?ATILMASIN BU ABLUKA DA?ITILACAK” yazyly bir pankart ve Baraka bayraklary e?li?inde a?a?ydaki bildiriyi da?ytmy?lardyr.               BU ABLUKA DA?ITILACAK!        …

MAHKEMELER ÖNÜNDE SORU?TURMALARA KAR?I EYLEM

MAHKEMELER ÖNÜNDE SORU?TURMALARA KAR?I EYLEM     Meclis önündeki mitingde ‘polisi darp ve görevinden men etme’ iddiasyyla haklarynda dava açylan 19 eylemci dün yargyç huzuruna çykarylyrken, eylemcilere destek veren bazy sendika,…

Facebook6k
Twitter2k
646