İDEOLOJİ

Baraka Okuma-Tartışma Grubu Terry Eagleton’un Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan “İDEOLOJİ” isimli kitabını okumaya başlıyor. Her çarşamba saat 18:00’da Baraka’da buluşarak gerçekleştirdiğimiz okumalara siz de davetlisiniz.
Birbiri ile bağdaşmayan birçok anlam barındıran ideoloji terimini ele alan yazar kitabında öncelikle ideoloji kavramından bütünüyle vazgeçmenin ne denli makul bir şey sayılabileceğini sorguluyor. Son derece açık seçik bir dille ve gündelik yaşamdan aldığı esprili örneklerle Aydınlanma’dan postmodernizme, Marx’tan Laclau ve Mouffe’a ideoloji kavramı üzerine düşünmüş pek çok kişinin görüşlerini aktarıyor. Metnin başında sunduğu on altı ideoloji tanımından iki ana gelenek çıkaran Eagleton, bu iki geleneğin de olumlu özelliklerinin sol radikalizm için savunulması gerektiğini vurguluyor.
Bugün ülkemiz solunda da egemen durumda bulunan sol liberal fikriyatın felsefesi postmodernizmin açmazları ile ilgilenen herkesi, çarşamba akşamları okuma-tartışma grubumuza bekliyoruz.