Category Archives: SLIDER

?YDDET UYGULANMASI KINIYORUZ

  Bugün bir kez daha Ynönü Meydany tarihi günlerinden birini daha ya?ady. Kalabalyk ve co?ku tarihe atylmy? yeni bir imzaydy. TC-KKTC bayraklarynyn ta?ynmasy gibi, Kybrys Cumhuriyeti bayra?ynyn ta?ynmasy da bu…

“KURAMSAL VE TARYHSEL BOYUTLARIYLA HAK MÜCADELELERY” ADLI KYTAP ÇIKTI

“Kuramsal ve Tarihsel Boyutlaryyla Hak Mücadeleleri” adly iki ciltlik kitap, Türkiye’deki Nota Bene yayynlaryndan çykty. Kitabyn “Dünyada Toplumsal Hareketler ve Hak Mücadeleleri” adly bölümünde Baraka Kültür Merkezi aktivisti Münür Rahvancyo?lu’nun…

ÖDP GENEL BA?KANI ALPER TA? BARAKA’YI ZYYARET ETTY

 Türkiye’deki Özgürlük ve Dayany?ma Partisi’nin (ÖDP) Genel Ba?kany Alper Ta?, siyasal, ekonomik, kültürel ve ekolojik boyutlarda var olma sava?y veren Kybrysly Türk halkyna destek vermek amacyyla 14-15 ?ubat 2011 tarihlerinde…

TÜRKYYE’DEKY YOLDA?LARIMIZIN DAYANI?MA MESAJLARI

  ÖDP: KIBRISI KIBRISLILAR YÖNETMELYDYR Kybrysly karde?lerimizin kendi kendilerini yönetme taleplerini do?ru ve hakly buluyoruz ve Kybrysly emekçilerin güvencesizli?in yaygynla?tyrylmasyna dönük politikalaryna kar?y yürüttü?ü mücadele ile dayany?ma içerisinde olaca?yz.                     …

Hüseyin Alasya’ya Cevap

Hüseyin Alasya’ya Cevap 17 Mayys Pazartesi sabahy, Posta FM’de yayynlanan Can Sarvan’la Sabah Postasy programyna konuk olarak katylan, Hüseyin Alasya isimli ki?i, derne?imiz Baraka Kültür Merkezi’ni de dahil etti?i bazy…

Facebook6k
Twitter2k
646