Category Archives: Sol Anahtarı

ALBÜM TANITIM

  Baraka müzik toplulu?u Sol Anahtary müzik grubu ilk albümü olan Ba?ka Bir ?arky için için KTÖS lokalinde bir kokteyl ve tanytym gecesi düzenledi. Basynyn ve müzikseverlerin yo?un ilgisini gören…

Y?çi Filmleri Festivali

        KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, Typ-Y?, DAÜ BYR-SEN, GÜÇ-SEN, KTMMOB, Baraka Kültür Merkezi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i, Ö?renci Mücadelesi organizatörlü?ünde 3-13 Ekim arasy gerçekle?tirilen 2. Uluslararasy…

Elekden 3 Gece Geçirdik

       Asi Kültür, Baraka Kültür, Ekim Gençlik, Gençlik Merkezi ve Kybrys Gençlik Platformu’nun katylymyyla düzenlenen Elekden 3 Gece 18,19,20 A?ustos tarihleri arasynda gerçekle?ti. Birbirinden güzel kültür- sanat etkinliklerinin yer…

HASDER GENÇLYK GÜNLERY

  HasDer Gençlik Günleri 12-13-14 A?ustos tarihlerinde gerçekle?ti. Baraka’nyn da stand açty?y etkinlikte, Sol Anahtary  da sahne aldy. Duvarlar, Mamak Türküsü, Kadynlar Vardyr, Eylem Güzeli, Ma?usa Limany, Kybrys Potpori(Feslikan, Dillirga, Portakal…

SHK Etkinli?i

Baraka Kültür Merkezi Müzik Toplulu?u SOL ANAHTARI, 22 Temmuz 2009 tarihinde Sava?a Hayyr Koalisyonu’nun etkinli?inde mini bir konser verdi. Kybrys’ta ya?anan sava?lar syrasynda insanlyk ve cesaret gerektiren eylemlerde bulunarak kendi…

Facebook6k
Twitter2k
646