Y?çi Filmleri Festivali

 

     

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, Typ-Y?, DAÜ BYR-SEN, GÜÇ-SEN, KTMMOB, Baraka Kültür Merkezi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i, Ö?renci Mücadelesi organizatörlü?ünde 3-13 Ekim arasy gerçekle?tirilen 2. Uluslararasy Kybrys Y?çi Filmleri Festivali’nin açyly? kokteylinde Sol Anahtary Müzik Grubu bir konser verdi. Konserde Sol Anahtary’nyn ilk albümü olan Ba?ka Bir ?arky’dan parçalar seslendirildi. Konser katylymcylara keyifli anlar ya?atyrken Ba?ka Bir ?arky’nyn 7. parçasy olan Dolama(Gavur Ymam Ysyany) isimli anonim Kybrys ?arkysy dinleyiciler tarafyndan çok be?enildi ve tekrar çalynmasy istendi. Festivalin açyly? kokteyinde verilen konserle birlikte Sol Anahtary ilk defa albümünden parçalarla dinleyicilerin kar?ysyna çykmy? oldu.

   

Repertuar: Ba?ka Bir ?arky, Ma?usa Limany, Portakal, Hasan Bulliler Destany, Ynsana Alt Olan Aslan, Dolama(Gavur Ymam Ysyany), Küresel Isynma, Vapurum, Sevdamyz Var