Category Archives: Bildiriler

SORU?TURMA TERÖRÜNÜ PÜSKÜRTECE?YZ

                                                                                                                   01/01/2008     SORU?TURMA TERÖRÜNÜ PÜSKÜRTECE?YZ    Do?u Akdeniz Üniversitesi’nin aydynlyk yüzü demokrat, devrimci ve ilerici ö?rencilere açylan soru?turmalar kabul edilemezdir. Soru?turmalar hem akla hem de hukuka aykyry olarak, tamamen…

Y?çi Filmleri Festivali’ne Fa?ist Saldırı

Uluslararasy Y?çi Filmleri Festivali fa?ist çevrelerce tehdit ediliyor.   Tüm ilerici, demokrat ve aydynlar 19.30’da DAÜ’de bulu?maya davet ediliyor…     Basyna ve Halkymyza,   KTÖS, KTOEÖS, BES, DAÜ Emek…

Ystiklal Dergisi

5 Kasym 2007     Basyna ve kamuoyuna,     “Kyran Da Olsa Kyryl Sen   Fakat Sakyn Bükülme”     Ülkemizde son haftalarda yükselen ayrylykçy ve fa?izan tehdit ve suçlamalardan…

Neşe Yaşın İle Dayanışma

“Yarym vatana ihanet ula?maksa bütün vatana ?ahane boynuzlaryn olacak milliyetçilikihanet edece?im sana bütün dü?manlarla sevi?ip pe?ime kanly ordular koysan da ihanet edece?im sana yeryüzünün bütün kytalarynda” (Ne?e Ya?yn, Büyük Söz…

KÖPEK YARI?LARI ER YA DA GEÇ BYR KATLYAMDIR

KÖPEK YARI?LARI ER YA DA GEÇ BYR KATLYAMDIR   Son günlerde Mesarya Stadyumu’nda yapylan köpek yary?lary, eski tazycylary anmak için yapylan turnuvalarla yine gündeme geldi. Basynda yer alan haberlere göre…

Facebook6k
Twitter2k
646