You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar (Page 31)

argasdi 1.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu'ndan… Argasdi, ehlile?tirilemeyen bir ottur. Susuz, güne?siz de kalsa, bykmadan usanmadan, ba?kalaryny byktyrmak pahasyna inatla bitiveren bir ot!      Argasdi, Baraka Kültür Merkezi'nin kolektif olarak olu?turdu?u de?erleri çerçevesinde, toplumu, dünyayy, politikayy, sanaty ve kültürü kavrayy?yny okurlaryyla payla?mak ve tarty?mak için bir ifade aracydyr.   Açyk söyleme ...

Read more

argasdi 0.5

argasdi ismiyle yayynlanan ilk bro?ürümüzün kapa?y a??yda görülebilir. Bu bro?ür 2004 yylynda yayynlanmy? ve içerisinde Baraka Kültür Merkezi’nin etkinliklerinin tanytymlaryna yer verilmi?tir. ...

Read more

Ylk Sayylar

  Henüz dergi basabilecek bir birikime sahip olmadan önce Baraka’nyn dergisi argasdi kendisini festival, kamp vb. ortamlarda DUVAR GAZETESY olarak gösteriyordu. Halen de festival vb. ortamlarda argasdi duvar gazetesi olarak ortaya çykmaktadyr.   A?a?yda bir argasdi duvar gazetesi örne?i görebilirsiniz. Ayryca Baraka Kültür Merkezi’nin ilk basyly bro?ürünün kapa?y da a?a?yda görülebilir.   ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top